Industri 4.0: Forebyggende vedligeholdelse

Ligesom os mennesker bliver der nu også sundhedstjek for maskinerne i Industri 4.0

Forebyggende vedligeholdelse forudser maskinnedbrud i Industri 4.0

De fleste mennesker går til sundhedstjek en gang imellem. Det kan være de skal have tjekket kolesteroltallet have tjekket hjertefunktionen eller have en hudundersøgelse. Men for at få et præcist billede af deres overordnede helbredstilstand skal der også kigges på faktorer relateret til hverdagen: Fra ernæring til søvnmønster og fysisk aktivitet. Hvad der længe har været almindelig praksis i sundhedspleje, bliver nu stadig vigtigere i industrien.

Forebyggende vedligeholdelse forudser risikoen for at en maskine svigter og gør det muligt at planlægge vedligeholdelsen. Denne høje grad af gennemsigtighed hjælper til at sikre maskinernes lange – og ikke mindst problemfrie – levetid.

Maskinsvigt er en forbandelse for ethvert industrianlæg. Nedetid, som ikke er planlagt, udløser ofte en skadelig dominoeffekt, det kan være svært at imødegå. Nedetid i produktionen har ofte ikke kun indflydelse på en enkelt maskine – men også på efterfølgende processer og andre maskiner. Ofte er der ikke tid til at stoppe afhængige processer – ej heller til at lægge en tidsbuffer ind på forhånd, som kan begrænse produktionstab. Dette medfører naturligt nok betydelige omkostninger.

Forebyggende vedligeholdelse er et centralt løfte for Industri 4.0.

Digital gennemsigtighed i fabrikker og maskiner – helt ned til det enkelte komponent – gør det muligt at forudsige mulige defekter, så de kan opdages, inden de rent faktisk opstår. Forebyggende vedligeholdelse vinder hurtigt frem i mange industrianlæg. Det er ikke overraskende, idet det giver virksomhederne mulighed for at agere i stedet for kun at reagere på fejl og defekter. Reparationer kan således udføres i en allerede planlagt ”nedetid”, f.eks. om natten eller i den periode, hvor der alligevel er planlagt vedligeholdelse.

Almindelige slid på kabler kan forårsage nedetid eller oven i købet skade maskiner. Intelligente systemer kan til gengæld præcist forudsige, hvornår forringelse af kabler og andre komponenter vil begrænse maskinens funktionalitet, og det vil dermed gøre det muligt for brugeren at forudse nedbrud.

LAPP er en innovativ foregangsvirksomhed

LAPP er blevet en innovativ foregangsvirksomhed inden for forebyggende vedligeholdelse og har udviklet et system, der løbende styrer de faktiske transmisssionskarateristika for datalinjer, mens de er i drift og måler på adskillige relevante parametre.

Dataene bliver evaueret i PMBX’en (Predictive Monitoring Box), som er udstyret med to Ethernet porte og helt enkelt forbundet til det Ethernet kabel, der skal overvåges. Med LAPP Predictive Indicator (LPI) – en indikator, der forudser problemer, udregner en algoritme den resterende levetid for linierne.

Systemet trækker på værdier fra millioner af datasæt, som er blevet samlet og analyseret i LAPP testcenteret. PMBX’en er ikke synlig for eventuelt tilkoblede PLC’ere, og derfor vil den ikke have indvirkning på datatransmissionen.

En stor fordel for brugerne er, at LAPPs  forebyggende vedligeholdelse ikke kræver yderligere kabelføring i linjerne: Det betyder altså, at der ikke er eftermontering, der skal foretages, og systemet kan let monteres på eksisterende maskiner.

Da datapakkerne overføres gennemsigtigt fra en Ethernet-port til en anden i den såkaldte "gennemskæringstilstand", er PMBX ikke synlig for en tilsluttet PLC, og ændringer til PLC-softwaren er ikke påkrævet.

Flere og flere fabrikker, maskiner og andre driftsressourcer bliver både digitale men også smarte med forebyggende vedligeholdelse. Men det er ikke alene det: Eftermonteringen er lidt at sammenligne med at tage en hyggelig joggetur med lav puls – let at udføre og under alle omstændigheder godt for dit helbred.