LioNlink

  • ONLINE KATALOG

LioN-Link er et innovativt feltbusuafhængigt system, hvor de samme komponenter anvendes uanset hvilket feltbussystem, du vælger. Du kan endog skifte feltbus i et allerede installeret og idriftsat system!

Fordele

  • Universelle splitterbokse, hvor ind- og udgange kan bestemmes, uden at det er nødvendigt med yderligere konfigurering
  • Der anvendes kun standardkomponenter
  • Op til 12 Mbit/s på 100 m
  • Op til 30 noder per bushoved
  • Mange muligheder for diagnostik
  • Med få komponenter bliver lagerhåndteringen, planlægningen og installationen nemmere

Uforlignelig fleksibilitet sikrer løsninger tilpasset den enkelte kunde

LioN-Link er et decentraliseret I/O-feltbussystem, som kan anvendes til linjetopologistrukturer op til 100 m. Systemet består af et busmodul, der fungerer som en grænseflade til feltbussystemer som Profibus, CANopen, Devicenet og Profinet samt de protokoluafhængige I/O-moduler.

 

LioN-Link som feltbussystem garanterer en sikker datakommunikation og bidrager til effektiv drift af maskiner og systemer, uanset hvilke udfordringer der opstår f.eks. i forbindelse med kabelføringen under installationen. LioN-Links store fleksibilitet gør det nemmere at planlægge, reparere og modificere og muliggør de mest komplicerede kundetilpassede løsninger.

Afhænger ikke af feltbussen

De indgående komponenter i LioN-Link er til forskel fra konventionelle feltbussystemer ikke afhængige af selve feltbussen. Med LioN-Link-systemet er det kun busmodellen, der adresseres. De feltbusuafhængige splitterbokse/noder kræver ikke adressering via den interne LioN-Link-bus. Der kræves heller ingen termineringsmodstand for at afslutte løkken.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.