Profinet

  • ONLINE KATALOG

Profinet er det mest åbne og fremtidssikrede alternativ, når det gælder automationsløsninger. En af styrkerne ved Profinet er muligheden for at integrere et allerede eksisterende, nedarvet feltbussystem, hvilket giver store muligheder og stor fleksibilitet.

Fordele

  • Det er nemt at implementere med et allerede eksisterende feltbussystem
  • Standard-Ethernet-komponenter
  • Leverandøruafhængige komponenter, der alle er fremstillet i henhold til den samme standard
  • Remote access – det er muligt hurtigt og nemt at få oplysninger om systemet, uanset hvorfra det måtte være, takket være den åbne Ethernet-baserede protokol, der benytter TCP/IP-teknologien
  • Mange muligheder for diagnostik
  • Op til 2048 forskellige adresser (noder)

Profibus kæder feltniveau sammen med ledningsniveau

Profinet er en standardiseret protokol, der ud over horisontal kommunikation også understøtter vertikal kommunikation og dermed kæder feltniveauet sammen med ledningsniveauet. Det vil sige, at systemet kæder maskiner på fabriksgulvet sammen med kontrolrummet. Profinet giver derfor mulighed for netværksomfattende, integrerede løsninger, der er optimeret til den forhåndenværende automationsopgave.

 

Profinet er på flere måder nært beslægtet med Profibus. En af de vigtigste fordele er, at det beskyttes af en brugerorganisation, PI (Profinet International) og PNO (Profibus Nutzer Organisation).

 

Profinet findes i to varianter – CBA (Control Based Automation) og Profinet I/O.

Et Profinet I/O-system består af:

  • I/O Controller, svarende til en master i et Profi-bussystem, der håndterer automationsfunktioner, dog med den forskel, at der ikke findes et master/slave-forhold mellem komponenterne i et Profinet-system
  • I/O Device, svarende til en splitterboks, og som kontrolleres af I/O Controller
  • I/O Supervisor, svarende til en pc, der indledningsvist indstiller alle parametre til systemet og håndterer diagnosticeringen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.