Webshop

Intralogistik

Digitalisering og automatisering fra LAPP

Intralogistik

Verden er i bevægelse. Globale megatrends som digitalisering og automatisering ændrer samfundet – og dermed intralogistik.

Den forbundne verden er mindre, vejene er kortere. Nye rum for innovation er ved at blive skabt. Globale netværk udgør særlige udfordringer for økonomien, som skal imødegås med nye muligheder og søgning efter fremtidsorienterede løsninger. Potentialet i digitalisering og automatisering inden for intralogistik giver naturligvis enorme muligheder.

Den digitale tidsalder i logistik

Brugen af automatiserede opbevarings- og transportsystemer muliggør mere effektive processer, som sparer tid og omkostninger. Den intelligente netværksforbindelse mellem alle komponenter tilfredsstiller efterspørgslen efter levering samme dag og sekvensproduktion. Den kontinuerlige og komplette gennemsigtighed i varestrømmen takket være Internet of Things (IoT) gør det også muligt at overvåge og styre lager- og logistikprocesser i realtid, hvilket giver præcise løsninger til prognoser og hastighed.

Løsninger til intralogistik fra LAPP

Udnyt dit potentiale – med LAPP

Her er det afgørende at skabe et optimalt lagernetværk. Til dette formål skal virksomhederne bruge en række kabelteknologier til at forbinde de nødvendige maskiner og systemer. De grundlæggende krav til kabler og ledninger til materialetransport omfatter fleksibilitet i hyppigt tilbagevendende, kontinuerlige bevægelser i trange rum, holdbarhed og pålidelighed under barske forhold som f.eks. snavs, fugt, kemikalier, ekstreme temperaturer, olier og sollys (UV) i det industrielle miljø – og i sidste ende en høj båndbredde i digitaliseret lagerdrift.

Datanetværk er kernen i moderne materialehåndtering og logistik og kræver kabler og ledninger, der kan overføre data både i og uden for anlægget. LAPP tilbyder de rigtige tilslutningsløsninger til disse udfordringer, hvilket muliggør gnidningsfri og effektive intralogistiske processer. Kunderne nyder også godt af forudsigelige vedligeholdelsesløsninger fra LAPP. Takket være brugen af sensorer og dataanalyse kan vedligeholdelseskrav og nedetider forudsiges, hvilket fører til bedre vedligeholdelsesplanlægning og minimerer risikoen for fejl.

Foreningen Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) definerer intralogistik som "tilrettelæggelse, kontrol, implementering og optimering af internt materialeflow, informationsstrømme og håndtering af varer i industri, handel og offentlige faciliteter." Intralogistik dækker således alle processer fra varernes ankomst over opbevaring, intern transport og ordrebehandling til levering af varer.

På dette grundlag kan intralogistikken opdeles i tre underområder: lagerlogistik, produktionslogistik og feltlogistik:

1. Lagerlogistik

Lagerlogistik omfatter modtagelse af varer, håndtering og transport, opbevaring og tilrettelæggelse, kommissionering og pakning inden for lageret. En god lagerlogistik dominerer derfor alle strategier, procedurer og organisatoriske instrumenter for at sikre en gnidningsløs lagerdrift, herunder lagerforvaltning, forsyningskædeforvaltning, omkostningskontrol, personalestyring, risikostyring og sikkerhed.

Optimal koordinering gennem automatisering af intralogistik skaber et enormt potentiale: øget effektivitet, omkostningsbesparelser, forbedret sikkerhed, færre fejl og optimeret materialeflowkontrol. LAPP muliggør det bedst mulige netværk i lageret, f.eks. ved at bruge kabelsæt, der er klar til tilslutning, for at mindske håndtering, minimere fejl og spare tid under montering. Vi tilbyder også en bred produktportefølje til alle almindelige protokolstandarder som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og ASI.

2. Produktionslogistik

Produktionslogistik beskæftiger sig med håndtering og transport af materialer og produkter inden for produktionen, hvorved der opnås en gnidningsfri og optimal strøm af varer fra råvarelageret over produktionen til det færdige produkt. Målet er at forkorte produktionstiden fra oprettelse af ordren til færdiggørelse af produktet.

Også i dette tilfælde former teknologiske udviklinger som f.eks. Industri 4.0 de voksende opgaver, herunder efterspørgslen på tilpasset produktion, der er skræddersyet til vores kunders krav. Kun et netværksbaseret, automatiseret produktionslogistiksystem kan klare denne opgave – især fordi kravene også omfatter sekvenslevering eller produktion af enkeltbatches.

LAPP har specialiseret sig i individuelle krav og tilbyder et omfattende udvalg af kundespecifikke kabler, lige fra servokonfektioneringer med industristandard til komplekse kabelkædeløsninger. Vi er på din side hele vejen fra udvikling og konstruktion til kundespecifikke interne tests, levering eller installation på stedet – til små batchstørrelser eller serieproduktion.

3. Feltlogistik

Feltlogistik omhandler håndtering og transport af materialer og produkter uden for lageret eller produktionen, f.eks. i en havn, når godscontainere løftes med kraner fra skibe og flyttes med lastbiler eller andre specialkøretøjer til videre transport. Feltlogistik styrer produkternes bevægelse til et anvendelsessted, f.eks. til tjenesteydelser på en ekstern lokalitet, samt returneringer, f.eks. til reparationer eller opbevaring.

Det bedst mulige overblik over varestrømme, deres placering og tilgængelighed er afgørende, især uden for egne lagre. Også her åbner digitalisering og automatisering, understøttet af innovativ LAPP-ekspertise, nyt potentiale, som vil sikre mere effektive processer, øget sikkerhed og perfekt koordineret materialeflow og dermed tilfredse kunder.

Anvendelser

Anvendelserne omfatter komplekse udfordringer i digitaliseringens tidsalder, og det åbner masser af plads til innovation og dermed banebrydende løsninger. Anvendelsesområderne er forskellige og talrige, og de respektive fordele er enorme. LAPP ser sig selv som en pioner inden for fremtidsorienteret udvikling og muliggør derfor optimale intralogistiske processer på mange områder.

Kraner og hejseværker (produktion/felt)

Kraner og hejseværker (produktion/felt)

Kraner og hejseværker flytter og transporterer tunge laster i intralogistik og andre områder. Kraner bruges til særligt udfordrende laster, ofte på byggepladser, havne, fabrikker, lagre, skibe og andre industrielle miljøer. Hejseværker er specielt udviklet til lodret løft af laster og bruges f.eks. i værksteder, i vedligeholdelsesområder og under monteringsarbejde.

Tilslutningsløsninger fra LAPP understøtter arbejdet med en bred vifte af tilslutningsløsninger. LAPP tilbyder f.eks. fleksible og robuste kabelkædesystemer, der beskytter kabler og garanterer en sikker energiforsyning, selv under de ekstreme forhold i kraner og hejseværker med meget bevægelse, vibrationer og andre miljømæssige påvirkninger. LAPP kabler og konnektorer er blandt andet modstandsdygtige over for olier, kemikalier og UV-stråling.

Sikkerheden, som er yderst vigtig i intralogistikken, leveres af LAPP i form af kabler, der har flammebestandighed, lave emissioner og røgdannelser. Derudover sikrer datakabler og industrielle Ethernet-løsninger fra LAPP pålidelig og hurtig datatransmission til kontrol af moderne kraner og hejseværker, der er udstyret med sensorer, kontrolsystemer og IoT-teknologier.

Transportører (lager/produktion/felt)

Transportører (lager/produktion/felt)

Transportører er mekaniske systemer, der anvendes til at transportere materialer, produkter eller varer fra et sted til et andet. Deres anvendelsesområder varierer, men målet er det samme: at optimere materialestrømmen og øge effektiviteten i produktions- og logistikprocesser. LAPP muliggør pålidelig og sikker energi- og datatransmission til mange typer transportører – fra bælte- og rulletransportører til skrue- og kædetransportører og mange flere – med innovative tilslutningsløsninger.

Det betyder, at LAPP kabelkædesystemer garanterer en sikker energiforsyning, da de beskytter kabler og ledninger, selv under bevægelse og belastning. De ofte barske miljøer stiller høje krav til produkternes kvalitet. Her anvendes forskellige materialer, der er egnede til de særlige anvendelsestilfælde, f.eks. til lagerområder i fødevare- og drikkevaresektoren, som kræver fleksibilitet ved kolde temperaturer. Hurtig og fejlfri datatransmission er mulig med datakabler og industrielle Ethernet-løsninger fra LAPP i moderne transportsystemer med sensorer og kontrolsystemer, der optimerer materialestrømmen og overvåger driften.

Lastvogne og gaffeltrucks (lager/produktion/felt)

Lastvogne og gaffeltrucks (lager/produktion/felt)

Lastvogne og gaffeltrucks anvendes i logistik- og materialestrømindustrien til transport af varer og materialer. Lastvogne flytter varer i forskellige størrelser og konfigurationer over korte og lange afstande ved vejtransport. Gaffeltrucks er industrikøretøjer, der bruges til at løfte og flytte tunge laster i lagre, produktionsanlæg, havne og andre miljøer.

LAPP understøtter forskellige anvendelser af lastvogne og gaffeltrucks med fremtidsorienterede løsninger, der garanterer pålidelig og sikker energi- og datatransmission. Kabelkædesystemer beskytter kabel og ledninger under de mest ugunstige betingelser for bevægelse og vibrationer. Disse kabler og konnektorer er både robuste og modstandsdygtige over for forurening, fugt, vibrationer og kemiske påvirkninger.

Moderne lastvogne og gaffeltrucks med sensorer, kontrolsystemer og IoT-teknologier nyder godt af LAPP datakabler og industrielle Ethernet-løsninger, der muliggør pålidelig og hurtig datatransmission.

Selvstyrende mobile robotter (lager/produktion/felt)

Selvstyrende mobile robotter (lager/produktion/felt)

Selvstyrende mobile robotter (AMR'er) er udstyret med avancerede sensorer, kunstig intelligens og navigationsteknologier, der kan udføre opgaver uafhængigt uden menneskelig indgriben. De er bevidste om deres omgivelser, kan orientere sig og træffe intelligente beslutninger. AMR'er bruges i lagre og distributionscentre til at transportere varer, fylde hylder, transportere produkter til kommissionering og pakning og optimere materialehåndtering.

For at realisere alle deres fordele er de afhængige af pålidelig strøm- og datatransmission, som LAPP sikrer med kabelkædesystemer samt robuste og frem for alt fleksible kabler, der ikke forstyrrer robotternes bevægelsesfrihed. LAPP udvikler tilslutningsløsninger, der understøtter AMR'ernes bevægelsesfrihed og fleksibilitet og garanterer pålidelig ydeevne, selv under kontinuerlig bevægelse. Afprøvede tilslutningsløsninger fra LAPP, der er udviklet i samarbejde med kunderne, muliggør på den måde pålidelig og effektiv brug af AMR’er – og dermed af hele logistiksystemet.

Automatiserede ind- og udlagringssystemer (lager)

Automatiserede ind- og udlagringssystemer (lager)

Automatiserede ind- og udlagringssystemer (ASRS) automatiserer processen med ind- og udlagring af varer i et lager eller distributionscenter. Disse automatiserede lagersystemer bruger robotteknologi, automatiske transportører og hyldebetjeningsenheder til at gøre materialestrømmen mere effektiv. Fordelene er mange: ASRS bruger den tilgængelige lagerplads mere effektivt end manuelle opbevaringssystemer og muliggør en højere lagertæthed, reducerer personaleomkostningerne takket være automatiseret opbevaring og outsourcing, sikrer en hurtigere materialestrøm, hvilket øger driftseffektiviteten, og undgår menneskelige fejl.

Tilslutningsløsninger fra LAPP åbner for dette potentiale i forskellige ASRS-områder. En kontinuerlig strømforsyning garanteres af kabelkædesystemer og fleksible kabler for optimal bevægelsesfrihed for de automatiserede transportører og hyldebetjeningsenheder, hvilket gør det muligt for ASRS at udføre deres automatiserede funktioner pålideligt. Dette gælder også for sikker datakommunikation med henblik på præcis kontrol af ind- og udlagring. Her tilbyder LAPP det rigtige robuste datakabel og industrielle Ethernet-løsninger. Kabler og konnektorer kan også modstå eksterne påvirkninger i et industrielt miljø.

Robotsystemer (lager/produktion)

Robotsystemer (lager/produktion)

Robotsystemer består af robotter, sensorer, kontrolteknologier og andre komponenter og bruges i forskellige brancher og anvendelser til at automatisere arbejdsprocesser, øge effektiviteten og forbedre præcision og sikkerhed. Inden for intralogistik anvendes robotter i lager- og distributionscentre til transport, stabling, pakning og sortering af varer.

Forbindelsesløsninger fra LAPP muliggør pålidelig og sikker energi- og datatransmission med kabelkædesystemer og fleksible kabler, der lever op til de høje krav til robotternes bevægelsesfrihed og er også modstandsdygtige over for robotternes krævende miljø med snavs, fugt, vibrationer og kemiske påvirkninger. Sikker datakommunikation i robotsystemerne mellem sensorer, kontrolsystemer og selve robotterne muliggør datakabler og industrielle Ethernet-løsninger. Specielle LAPP-produkter som f.eks. ETHERLINE® ROBOT PN fås også til de krav, der opstår her, såsom hyppig vekslende bøjning eller vridning.

Automatisk smådelslager

Automatisk smådelslager

Automatisk smådelslager blev udviklet til automatiseret opbevaring og levering af små dele og artikler i et produktions- eller lagermiljø. De specialiserede lagringssystemer bruger robotteknologi, automatiske hyldebetjeningsenheder, AMR'er/shuttles og transportbånd til effektivt at indlagre og udtage små dele og optimere adgangen til de nødvendige artikler. De automatiske hyldebetjeningsenheder bevæger sig langs hylderækkerne og foretager indlagring og udtagning, mens robotter eller automatiske transportbånd transporterer artiklerne mellem lagringsenhederne og arbejdsstationer.

Til disse specifikke krav er lagringssystemerne afhængige af tilslutningsløsninger som dem, der er udviklet af LAPP: pålidelige og robuste for en stabil strømforsyning og datatransmission. De automatiserede enheder og robotter i automatiske smådelslagre kan nøjagtigt styre lagring og transport takket være en sikker dataforbindelse. LAPP tilbyder datakabler og industrielle Ethernet-løsninger, der muliggør hurtig og fejlfri datatransmission.

Ønsker du at drage fordel af LAPPs omfattende logistik-ekspertise og have en erfaren partner ved din side på din vej ind i morgendagens automatiserede intralogistikverden? Vores eksperter rådgiver dig med glæde og samarbejder med dig om at implementere dit individuelle projekt.

Velkommen til at kontakte os på 4395 0000 eller kundeservice.dk.mse(at)lapp.com