Kvalitet og miljø

ISO miljø- og kvalitetsstandarder

LAPP udfører et aktivt og målrettet kvalitets- og miljøarbejde.

Et naturligt skridt i vores arbejde med vor veludviklede virksomhedspolitik har været at udvikle et kvalitets- og miljøstyringssystem for vores arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vores systemer er tilpasset kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015, miljøstandarden ISO 14001: 2015  og energistandarden ISO 50001: 2011, og i dag er vi certificeret i henhold til disse tre standarder.

Kvalitet

LAPP Danmarks og LAPP Miltronic ABs altoverskyggende mål er at levere varer og tjenesteydelser inden for styre-, data, kraft- og specialkabler, kabeltilbehør og automationsprodukter. Produkterne skal opfylde kundernes krav, behov og forventninger, således at det danner grundlaget for et langvarigt og permanent samarbejde.

Vi skal fortjene vores kunders tillid som forretningspartner ved at være tillidsvækkende, lydhøre og innovative og desuden levere rette produkt, i rette mængde, til rette tid og pris.

Vi skal tænke kvalitetssikring ind i alt, hvad vi gør gennem fortsat virksomhedsudvikling og stimulering til et systematisk arbejde med optimering, hvor fokus er på kundens behov, et stimulerende og indsigtsfuld lederskab, medarbejdernes kompetencer og engagement, samt værditilvækst for vores interessenter. Det er en selvfølgelighed for os at opfylde krav indenfor love, normer og forordninger.

Vores arbejde med kvalitet er hele grundlaget for en holdbar fremtid for virksomheden på både det danske og svenske marked.

Miljø - og energipolitik

LAPP Danmark og LAPP Miltronic AB viser stort engagement i at beskytte miljøet. Vores overordnede miljømål er en kontinuerlig forbedring af styringssystemet og vores miljøarbejde for at mindske påvirkningen af miljøet og anvende ressourcer på en miljømæssig holdbar måde.

Vores største fokusområder er produkter, transport, genanvendelse af affald og energieffektivisering. I det daglige arbejde skal vi tage hensyn til miljøet, bl.a. ved at minimere anvendelsen af kemikalier og ved at være nøjsomme i anvendelse af energi.

Vi vil også arbejde for en langsigtet og holdbar begrænsning af vores energiforbrug, samt at øge vores energieffektivitet i kontinuerlige forbedringsprocesser. Det er en selvfølge for os, at følge gældende miljø- og energilovgivning samt øvrige regler og krav for områderne.

Vi skal samarbejde med og påvirke andre aktører som f.eks. vores leverandører, transportvirksomheder, kunder og myndigheder, så alle arbejder mod en holdbar anvendelse af vores ressourcer. Vi skal rådgive vores kunder omkring vores produkters påvirkning af miljøet, også i de tilfælde hvor vi kan anbefale et miljømæssigt bedre alternativ.

Alle medarbejdere skal deltage aktivt i vores miljø- og energiarbejde.