Kvalitet og miljø

ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 kvalitets- og miljøstandard

LAPP udfører et aktivt og målrettet kvalitets- og miljøarbejde.

Et naturligt skridt i vores arbejde med vor veludviklede virksomhedspolitik har været at udvikle et kvalitets- og miljøstyringssystem for vores arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vores systemer er tilpasset ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 kvalitets- og miljøstandard og ISO 50001: 2011 energistandard, og i dag er vi certificeret i henhold til disse tre standarder.

Virksomhedspolitik

Kvalitet

LAPP vil levere varer og tjenesteydelser inden for specialkabler, kabeltilbehør og automationsprodukter der fuldt ud opfylder kundernes forventninger. Dermed mener vi, at vi vil levere på det rigtige tidspunkt, den rigtige pris og den rigtige kvalitet.

Målet med LAPPs initiativ kvalitetssikring er en løbende forretningsudvikling til at stimulere en systematisk forbedring med fokus på kundernes behov, medarbejdertilfredshed og engagement og effektivitet af virksomhedens arbejdsmiljø.

Miljø

LAPP skal arbejde aktivt for at gøre sine aktiviteter grønnere for at minimere vores påvirkning af miljøet, og stræber efter at bevare en højere standard end miljølovgivningen og andre krav, der gælder for vores virksomhed.

Vi vil løbende forbedre vores miljømæssige resultater og forebygge negative virkninger på miljøet. Vores vigtigste fokusområder er vores produkter, transport og genanvendelse af affald.

I vores daglige arbejde skal vi alle tage hensyn til genanvendelse og miljø, som blandt andet at begrænse brugen af kemikalier samt tage hensyn til genanvendelse. Vi yder rådgivning til vores kunder vedrørende vores produkters miljøpåvirkning og i de tilfælde er det hensigtsmæssigt at give miljøvenlige alternativer.

Vi vil arbejde med leverandører, transportører, kunder og offentlige institutioner om miljøspørgsmål.

Arbejdsmiljø

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er et vigtigt strategisk emne for LAPP DANMARK. Målet med vores arbejdsmiljø er at skabe en fysisk, psykisk og socialt sundt og udviklende arbejdsplads for alle medarbejdere, hvor risikoen for arbejdsulykker og arbejdsrelateret dårligt helbred, og til at opretholde en højere standard end de lovmæssige krav, der gælder for vores virksomhed.

At tilpasse arbejdskrav for menneskelig kunnen i både fysiske og psykiske vilkår er vigtigt for os. Arbejdsmiljø er et fælles anliggende for virksomheden og den enkelte medarbejder og udføres i samarbejde. Personalet skal ikke kun kende de risici, der måtte eksistere, men også sørge for at undgå disse risici.

LAPP lægger stor vægt på at overvåge og udvikle arbejdsmiljøet er en naturlig del af virksomheden. Det gør vi dels gennem medarbejderundersøgelser, på de forskellige arbejdspladser, et aktivt sikkerhedsudvalgsarbejde og ved aktiviteter i den daglige drift. Vi yder vort personale en sundhedsforsikring og derigennem kan de få fysioterapi for at afhjælpe evt. skader.

Vi evaluerer løbende virksomhedens indsats i arbejdsmiljøet for at forhindre arbejdsskader og sygdom, og for at gøre løbende forbedringer i både hverdag og på lang sigt arbejdsmiljø.