Webshop

Compliance og integritet

Compliance og integritet hos LAPP

Kundeorienteret. Familieorienteret. Innovativ. Succesorienteret. Denne mission danner grundlaget for LAPPs succeshistorie som en familievirksomhed og en førende producent af innovative forbindelsesløsninger.

LAPP tilstræber at være en troværdig, ærlig og transparent virksomhed, for hvilken overholdelse af regler og etisk adfærd udgør grundlaget for alle forretningsaktiviteter.

Det er de værdier, som vores samspil og udvekslinger med vores forretningspartnere er baseret på. Vi står for fremragende produkter, retfærdighed, tillid og værdier.

Effektiv overholdelsesadministration er vores højeste prioritet.

Compliance hos LAPP

  • For at værne om den tillid, som vores forretningspartnere, medarbejdere og offentligheden har til os hver dag, har vi etableret gennemsigtige processer og klare ansvarsområder i vores virksomhedskultur.
  • Det er kun gennem legitime handlinger og etisk adfærd, at vi kan sikre vores forretningssucces på lang sigt. Hos LAPP definerer vi compliance som compliance af lovbestemte bestemmelser, frivillige forpligtelser, interne virksomhedsregler og etiske principper.
  • Formålet med LAPPs system for overholdelsesadministration er at sikre overholdelse af overensstemmelsesspecifikationer og forhindre systematisk ukorrekt adfærd. Vores adfærdskodeks opstiller grundlæggende principper og foranstaltninger for integreret adfærd.
  • LAPP virksomhedsfilosofi og strategi er baseret på disse principper. De giver LAPP, vores medarbejdere og forretningspartnere vejledning og beskyttelse.
  • Vi arbejder på at forankre disse principper i alle vores forretningsaktiviteter og sætter konstant spørgsmålstegn ved og optimerer dem. Som følge heraf forbliver vi tro mod vores værdier.