Webshop

Industri 4.0: Sammenlægning af IT og OT

Sådan kan IT-specialister forene IT og OT

Industri 4.0: IT og OT - to sider af samme sag - hvordan IT-folk kan forberede sammenlægningen af de to netværk

At forene to forskellige arbejdsmetoder er aldrig helt enkelt. Det kan blive en besværlig proces, fordi man er nødt til at gå ud af sin comfortzone og tage et nyt tankesæt ind. Dette gælder også, når IT skal integreres med OT (Operational Technology). Det sker lige nu for fuld kraft inden for industri og produktion.

Sådan ændres IT i Industri 4.0

Sammenlægning af IT og OT i virksomheder

For at blive en IT/OT-leder har du brug for fire primære evner eller kompetencer. Hvis du besidder dem, så kan du hjælpe OT-afdelingerne med at benytte indsamlet produktionsdata til at nedbringe omkostninger, øge effektiviteten og få bedre beslutningsgrundlag.

I flere årtier har IT-verdenen fokuseret på Ethernet-netværk, mens de produktionsorienterede fabrikker har arbejdet på deres måde, koblet op til field bus systemer.

Disse to typer netværk anvender forskellige protokoller og arbejder med forskellige formål for øje. Ingen af de to netværkstyper ”kendte til” (eller blev påvirket af), hvad den anden netværkstype havde gang i.

Den strategi fungerede godt et stykke tid.

IT afdelingerne kunne koncentrere sig om kontor- og adgangssikkerhed, mens OT-profferne fokuserede på produktionssikkerhed, pålidelighed, kvalitet og tilgængelighed.

Men nu er Ethernet blevet en del af den industrielle verden. Hvad betyder det for førende IT-virksomheder? Hvem er ansvarlige for de sammenlagte netværk og deres funktion?

Selvom vi ikke har en krystalkugle, som vi kan bruge til at spå om fremtiden, så ved vi at den teknik og de platforme, som benyttes i OT, i stadig stigende grad også benyttes inden for IT. Det kan kun betyde en ting: De personer, som i dag arbejder med henholdsvis IT og OT, og som har forskellige uddannelser, erfaringer, ekspertiser, kulturer og prioriteringer – de må samarbejde med hinanden fremover.

Vi er overbeviste om, at sammenføringen af de to grupper nødvendiggør etableringen af en helt ny rolle, som forener dem. Separate afdelinger og roller for henholdsvis IT og OT er snart fortid.

Når IT og OT forenes, får industrivirksomhederne behov for personer, der kan styre IT/OT-operationerne og få det til at fungere som en enhed.

Er du klar til at tage den udfordring?

Hvis du tager skridtet til at drive denne forandring, vil du etablere dig selv som en fremsynet teknologiekspert og derved øge din organisations konkurrenceevne.

De fire primære evner, du skal bruge for at kunne forene IT og OT

Som vi lagde ud med i starten, så har du i bund og grund kun brug for fire evner, så vil du være i stand til at forene IT og OT i fremtiden.

Disse fire evner vil vi sætte lidt mere lys på nedenfor:

1. Evnen til at forstå funktioner og prioriteringer inden for IT og OT

Sådan kan IT-fagfolk optimere sammenlægningen af IT og OT

Den teknik, metode og organisatoriske koncept, som du indtil nu har anvendt inden for IT, kan du drage nytte af for at forene IT og OT. Din viden kan benyttes til at etablere en samlet kommunikation i de sammenlagte netværk, skabe passende sikkerhedsniveauer, sikre dataadgang og forkorte nedetid.

Selvom du har været i IT-branchen i en årrække, så er det vigtigt at tænke ud af boksen for at finde ud af, hvad der er kendetegnende for OT og definere de behov, der findes. For at være i stand til fuldt ud at kunne integrere OT-systemer og infrastruktur til en centraliseret platform, kræves der viden om forskellige ting, som IT-fagfolk normalt ikke arbejder med:

  • Automationsteknik
  • Miljøfaktorer (temperatur, kemikalieeksponering osv.)
  • Intelligente realtidssystemer
  • Redundansprotokoller
  • Tillsynskrav
  • Fabrikkens fysiske systemer og infrastruktur.

Ved at optimere din operative viden, så får du også en bedre fornemmelse for, hvordan processer og branchen fungerer – og på den måde vil du opdage, hvordan IT kan understøtte OT, så I på enkel vis kan definere hvor og hvordan ny teknik bedst kan integreres, så hele virksomheden optimeres.

2. Fornemmelse for processer og rutiner

For at få alle med på vognen på et så tidligt tidspunkt som muligt, så er det vigtigt at kunne udvikle tydelige rutiner, processer og protokoller. Dokumentationen bør indeholde fortegnelser over eventuelle opmærksomhedspunkter og rutiner, som fungerer for både IT og OT.

Målet er her at skabe ensartede strukturer og processer. Dokumentationen kan også anvendes som ramme, der skal følges, når I skal tilpasse IT og OT.

3. Evne til at kommunikere med forskellige mennesker

Den, som skal lede arbejdet med at integrere IT med OT må være i stand til at kommunikere og relatere til begge grupper af personer. Forstår man at formidle informationen på en måde, der opmuntrer til samarbejde, så bliver det lettere at få alle til at støtte op om konceptet.

Når du kan sætte dig ind i begge gruppers tankegang, så vil du være i stand til på troværdig vis at besvare deres indvendinger og pege på fordelene ved sammenlægningen af de to systemer.

Jo færre og jo mindre konflikter, jo sjovere bliver processen. Samtidig vil du også minimere risici for mulige tilbageslag, når du begynder at finde fælles projekter for de to grupper.

4. Ændre tankegangen fra ”førende IT” til ”førende forretningstilgang”

Hvis dit primære fokus hidtil har været på virksomhedens netværk, så skal du nu finde en mere holistisk tilgang.

Du skal begynde at se det sammenlagte netværk som en måde at opnå øget effektivitet, mindske potientielle risici, opnå tids- og omkostningsbesparelser, bedre service – både internt og eksternt samt tilvejebringe væsentlig flere muligheder for synergieffekt.

LAPPs rolle i forbindelse med sammenlægning af IT og OT

Hos LAPP er vi overbeviste om, at IT og OT kommer til at være et fælles område i fremtiden. Sammen med vores partnere har vi med stor succes hjulpet industri- og produktionsvirksomheder med at skabe deres egne integrerede netværk.

Med en samarbejdspartner, som forstår IT og OT kan du forene de to områder og foretage de mest hensigtsmæssige prioriteringer, når jeres virksomhed overgår til et nyt netværk. I behøver ikke gøre rejsen alene.

Vores løsninger er baseret på mange års erfaringer og giver jer sikre OT-applikationer i høj kvalitet, som også øger eksisterende IT-funktioners værdi. Vi hjælper dig med at udvikle den viden, ekspertise og de ressourcer, som kræves for at et godt resultat af sammenlægningen af IT og OT i din organisation.

 

Har du spørgsmål om vores fremtidsvision eller hvordan din rolle kommer til at udvikle sig?

Ring til os – vi fortæller gerne mere!