Webshop

Halogenfri kabel - hvad, hvordan, hvornår og hvorfor?

I brand frigøres halogeneret brint fra plast

Hvad er halogener?

Grundelementer som fluor, klor, brom, jod och astatine er halogener og indgår i den syvende hovedgruppe af grundelementer i det periodiske system. De findes i mange kemiske sammensætninger, f.eks. polyvinylklorid, som forkortes PVC Det er meget holdbart, og derfor anvendes det i mange tekniske produkter, blandt andet som isolerings- og yderkappemateriale i kabler. Klor og andre halogener tilsættes ofte for at forbedre flammebestandigheden. Dette har dog en pris - halogener er sundhedsfarlige. Af denne grund anvendes mere og mere plastmateriale i kabler, som ikke indeholder halogener.

Hvad er et halogenfri kabel?

Halogenfrie kabler er, som navnet antyder, fri for halogener i plastens sammensætning. Halogenholdig plast kan opdages gennem de kemiske elementer i deres navn, som f.eks. den ovenfor nævnte polyvinylklorid, kloroprengummi, fluoretylenpropylen, fluorpolymergummi med flere.

Om du vil eller skal anvende halogenfrie kabler, så skal du sikre dig, at de er produceret i materialer som silikonegummi, polyuretan, polyeten, polyamid, polypropylen, termoplastiska elastomerer (TPE) eller etylenpropylendiengummi, for blot at nævne nogle stykker. De indeholder ingen sundhedsfarlige stabilisatorer, der er fremstillet af tungmetaller eller blødgørere, og additiverne til flammehæmmende stoffer er miljømæssigt sikre.

07 OELFLEX CLASSIC 110 H SF RGB

Strøm- og styrekabel

Halogenfrie miljøkabler

halogenfritt-UNITRONIC-ROBUST nav-teaser

Data- og elektronikkabel

Halogenfrie

Hvad kaldes halogenfrie kabler?

Et kabel er halogenfrit, hvis der ikke anvendes halogener som klor, fluor eller brom i materialet til kablets isolering eller yderkappe. Der må heller ikke findes halogener i eller varmekrympeslangen, som for eksemple krympeslangen PROTECT HF fra LAPP. Forskruninger, kabelbeskyttelse - som f.eks. slange - eller industristik kan også være fremstillet i plast uden halogener, og er således også halogenfrie. Hvis du har brug for halogenfrie kabler, skal du derfor holde udkig efter følgende betegnelser på produkterne:

Plast indeholdende halogenerHalogenfri plast
  • Kloroprengummi
  • Fluoretylenpropylen
  • Fluorpolymergummi
  • Polyvinylklorid
  • Silikongummi
  • Polyuretan
  • Polyeten
  • Polyamid
  • Polypropen
  • Termoplastelastomerer

 

Med tiden er der opstået flere betegnelser inden for kabelbranchen, når det gælder mærkning af halogenfrie kabler. Afhængig af hvilken producent, der er tale om, vil du derfor støde på betegnelser for halogenfrie kabler som:

ForkortelseBeskrivelse
HFFRHalogenfri, flammehæmmende
LSZH (også kendt som LS0H)Lav røgdensitet, nul halogen
FRNCFlammehæmmende, ikke-ætsende
HFHalogenfri

 

Produkter fra LAPP kan identificeres ved bogstavet H i produktnavnet. Sådan er det tilfældes med vores styrekabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller mere generelt NHXMH-kabler, som er et halogenfrit alternativ til PVC-installationskablerne NYM. Halogenfrie forskruninger identificeres med bogstaverne HF. SKINTOP® ST-HF-M-forskruningen og SILVYN® krympeslanger er fremstillet med henblik på at være flammehæmmende, selvslukkende og halogenfrie, og de tilbyder høj funktionssikkerhed.

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X0.5 N 0005
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 7G0.5 N 0005
SKINTOP® ST-HF-M Halogenfri forskruning i plast

Hvorfor er halogenfrie kabler vigtige for brandbeskyttelsen?

Halogener kan vara hälsovådliga. Detta gäller särskilt när plast som innehåller halogener – framför allt PVC – brinner. Om en brand bryter ut frisätts halogenerade väten från plasten. Tillsammans med vatten, som brandvatten som används av brandkåren, men också med fukt från slemhinnor, kombineras halogener för att bilda syror. Klor blir saltsyra medan fluor blir den mycket frätande fluorvätesyran. Dessutom kan en blandning av dioxin och andra mycket giftiga kemikalier bildas. Om de kommer in i luftvägarna kan de orsaka frätskador och leda till döden genom kvävning. Även personer som överlever branden kan drabbas av bestående hälsoskador. Detta händer inte med halogenfria kablar.

För ett heltäckande brandskydd bör kablarna även vara flamsäkra och avge en lätt transparent rök. Flamskydd fördröjer antändning och spridning av flammor och främjar självsläckning. Här befinner sig tillverkarna i ett dilemma eftersom klor och brom är mycket bra flamskyddsmedel och därför ofta tillsätts i plast för kablar. På grund av de hälsorisker som nämns ovan är detta kontroversiellt och endast tillåtet om inga personer är i fara. LAPP använder därför material som har hög flamhärdighet men ändå klarar sig utan halogener.

Hvad er fordelen med halogenfrie kabler?

ETHERLINE® FIRE Industrielt Ethernet kabel med funktionel integritet

ETHERLINE® FIRE Industrielt Ethernet kabel med funktionel integritet

Hvis halogenfrie kabler varmes kraftigt op eller brænder, så danner de betydeligt færre ætsende syrer eller gasser, der er sundhedsfarlige.

ÖLFLEX® styrkabler og datakabler under varemærkerne UNITRONIC® og ETHERLINE® er især velegnede til brug i offentlige bygninger, transportmidler eller i det hele tage på steder, hvor der kan ske stor skade på personer, dyr eller ejendom i tilfælde af brand. De har lav røgdensitet, hvilket bevirker at de udvikler mindre røg og gør det lettere for indspærrede personer at finde flugtvejene.

Hvis du har brug for et halogenfrit NYM-kabel, så kan du stole på vores NHXM H- kabler. Det er de halogenfrie alternativer til de kommercielt tilgængelige, men ikke-halogenfrie NYM-kabler. For vores styrekabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 finder du det halogenfrie alternativ ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Det er meget klogt at benytte halogenfrie kabler, hvis man ønsker størst mulige funktionsintegritet i tilfælde af brand. Det er for eksempel vigtigt i bygninger, hvor overvågningskameraer skal formidle billeder af brandkilden. Højhastighedsdatakablet ETHERLINE® FIRE overfører data med fuld overførselshastighed - selv efter to timer i flammerne.

 

Normative krav for halogenfrie kabler og tilslutninger

Et halogenfrit kabel, som opfylder relevante normer og standarder er ikke nødvendigvis fuldstændig halogenfrit. For at kunne kalde et kabel for halogenfrit i henhold til de normative krav, så handler det snarere om, at de ikke overskrider visse minimumsværdier.

 

Halogenfrie kabler jf. IEC 60754-1 eller DIN EN 60754-1

I disse standarder specificeres kort testudstyret og proceduren til at bestemme mængden af halogensyregasser, som udvikles ved forbrænding af materialer i kabler og isolering.

LAPP-kabler, som betegnes som halogenfrie i henhold til IEC 60754-1 giver derfor brugeren en garanti for, at det testede materiale ikke overstiger et halogensyreindhold på 5 mg/g.

Halogenfrie kabler jf. IEC 60754-2 eller DIN EN 60754-2

I standarden DIN EN 60754 beskrives i del 2 bestemmelse af surhed ved måling af pH og ledningsevne.

For dig som bruger betyder det, at vores halogenfrie kabler er i overensstemmelse med IEC 60754-2 og ikke går under en pH-værdi på 4,3. Derudover overstiger den fastlagte ledningsevne for vores kabler ikke grænseværdien på 10 µS / mm.

Halogenfrie kabler jf. DIN EN 61034-2

Nogle fordele med halogenfrie kabler, som vi allerede har nævnt er den lange funktionelle integritet sammen med den langvarige transparens i forbindelse med røgudvikling - to meget vigtige aspekter i tilfælde af brand. Det sidstnævnte er afgørende for f.eks. evakuering af personer i bygninger, fremkommeligheden for ​​brandmænd eller funktionaliteten af ​​overvågningskameraer til efteranalyser af brandårsagen.

DIN EN 61034-standarden angiver metoden til måling af røgtætheden fra brændende kabler under definerede forhold.

Kablernes røgdensitet udtrykkes i minimumsværdier for lystransmission. I bilag A til standarden kan beregninger til brandsikkerhed baseres på dette

Bilag B indeholder standard DIN EN 61034-2 anbefalinger i det tilfælde, at der ikke findes krav i andre standarder. I dette bilag anbefales en værdi på 60% for gennentrængning af lys som minimumsværdi.

LAPP-produkter, som opfylder standarden DIN EN 61034, garanterer derfor en lysgennemtræning på mindst 60% ifølge den angivne testmetode.


Benyt vores Kabelfinder for at finde det rigtige kabel til netop din applikation - eller kontakt os med din forespørgsel!