Webshop

Korrekt halogenfrit kabel til din installation

Korrekt halogenfri kabel til din installation

Det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed i denne branche, at det er en stor fordel, at der avendes halogenfrie kabler, hvis uheldet er ude, og der udbryder brand. Danmark har i mange år været et foregangsland, når det kommer til at stille krav om halogenfrie installationer, og nu følger flere europæiske lande i vores fodspor.

Der findes mange forskellige halogenfrie materialer, som vi anvender i vores kabler, men for makismal sikkerhed ved brand anbefaler vi, at man anvender LAPP Danmarks halogenfrie miljøkabler. Hvilke brandegenskaber har så de halogenfrie miljøkabler fra LAPP Danmark?

A
Halogenfrie miljøkabler afgiver hverken halogener eller korrosive gasser i tilfælde af brand. Det gør f.eks. et PVC kabel derimod. Halogener er dødelige at indånde, og korrosive gasser udvikler saltsyre, som medfører store saneringsomkostninger efter en brand. Testmetoden ses i skitse 1 nedenfor. I testen måles konnektivitet og PH-værdi, når gasserne fra testen reagerer med vandet i testområdet.

B
Kablerne skal forhindre branden i at sprede sig, hvilket afgøres af plastblandingen, som tilsættes flammebeskyttelsesmidel. Se testmetoden på skitse 2 og kabler i grupper i skitse 3-4. Her skal kablerne være selvslukkende inden for en vis længde.

C
For at lette evakueringen ved brand skal kablerne kun afgive en let røg, som skal være så transparent som muligt. Se testmetode på skitse 5. Tætheden måles i et  27 m3 stort rum, hvor der kræves mindst 60% lysgennemtrængning, hvilket måles via en fotocelle.

D
Udover halogener skal kablet indeholde minimalt med andre emner, som kan afgive giftige gasser. Der findes testmetoder til at afdække dette gennem NES 02-713 og EN 50306-1, hvor man brænder materialet og indsamler gassen i et prøverør til videre analyse. Eksempler på giftige gasser er carbonoxid, monooxid og svovloxid.

Testmetoder ved IEC-klassificering

Testmetoder ved IEC-klassificering

SKITSE 1
Korrosive gasser opstår primært, når PVC brænder. Gasserne er giftige at indånde. De afgiver også saltsyre, som ødelægger elektronik og metal. Korrosivitet og halogenfrihed klassificeres gennem IEC-standard 60754-1, -2. I testen måles PH-værdien og konnektivitet, når gasserne fra testen reagerer med vandet i testcellen.

SKITSE 2
Et kabel hænges lodret og udsættes for en popangasflamme på 1kW i mindst 60 sekunder, afhængig af diameter. Kablet opfylder kravet, når branden går ud af sig selv, og skaden ikke er tættere på kabelenderne end 50mm. IEC-standard 60332-1-2.

SKITSE 3–4
Flere kabler med en vis mængde brændbart materiale hænges lodret ved siden af hinanden. De udsættes for en propangasflamme på 20kW i et vist tidsrum. Branden skal gå ud af sig selv, når flammen tages bort og spredes max. 2,5 meter. IEC-standard 60332-3.

SKITSE 5
For at lette evakuering ved brand klassificeres røgens tæthed ved hjælp af IEC-standard 61034-2. Røgens tæthed måles i et 27 m3 stort rum med en lysstråle.

God, bedre, bedst !!

ÖLFLEX CLASSIC
Vælg det korrekte halogenfrie kabel

Vælg det korrekte halogenfrie kabel til din applikation - god, bedre, bedst!

LAPP Danmarks sortiment af halogenfrie miljøkabler til fast installation består af tre ÖLFLEX®-varianter, der alle har fuldstændig samme gode brandegenskaber. Men hvad er det - udover brandegenskaber - som afgør, hvilket kabel passer bedst til netop din applikation?

Oliebestandighed
I et tørt indendørs miljø, uden ydre påvirkning af olie (stænk kan være ok), så vælger du vores mest kosteffektive løsning med ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH grå. Hvis du har en spænding over 500 V, så vælger du den sorte variant ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH BK 0,6/1 kV.

Er det et olieholdigt miljø, så er vores top-kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/CH det bedste alternativ. Det er unikt på markedet, idet det er testet for oliebestandighed jf. EN 50363-4-1. Dette betyder, at den har en bedre oliebestandighed end vores almindelige ÖLFLEX® CLASSIC 110 i PVC.

UV-bestandighed
Undendørs er det normalt ikke nødvendigt med krav om halogenfrihed. Men for de anlæg, som har halogenfrihed som et generelt krav, eller hvis man vil bruge samme kabel både indendørs og udendørs, så må skal man vælge et kabel, som er UV-resistent, hvis den bliver eksponeret for sollys. Vælg her enten den sorte ÖLFLEX® CLASSIC 130 H/135 CH BK 0,6/1 kV eller den grå ÖLFLEX® CLASSIC 110 H/ CH, som begge er UV-resistente jf. ISO 4892-2.

USA

Vore halogenfrie miljøkabler er også godkendt til det amerikanske marked, hvilket gør det lettere for vores eksportkunder, som dermed kan benytte samme kabel i både Europa og USA.