Webshop

Øresundsforbindelsen

Til renoveringen af ventilationssystemet i Drogdentunnelen leverer LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF kablet, SKINTOP® MS-M forskruninger og kabelgennemføringerne SKINTOP® CUBE til Dalkia i Karlskrona, som har ansvaret for opgaven.

LAPP produkter til renovering af Øresundsforbindelsen

Øresundsforbindelsen, linket mellem Sverige og Danmark, blev indviet den 1. juli 2000 af Dronning Margrethe og Sveriges konge Carl XVI Gustaf sammen med begge landes regeringschefer.

I 1991 blev den svenske og den danske regering enige om en bro- og tunnelforbindelse over sundet. Fire år senere begyndte opmudringsarbejdet i Øresund, og i december 1997 blev den første brosektion lagt på plads.

På øverste niveau på Øresundsbroen går motorvej E20, og jernbanetrafikken befinder sig på nederste niveau. Broen regnes som en af verdens længste diagonale kabelbroer med både jernbane og motorvej.

Øresundsforbindelsen består af tre dele, og brodelen er totalt 7.845 meter lang. Det højeste sted på broen er i ca. 70 meters højde, mens pylonerne, som bærer højbroen, er 204 meter høje. Afstanden mellem pylonerne er 490 meter, og gennemsejlingshøjden under broen er 55 meter.


Peberholm og Drogdentunnelen


Som overgang mellem bro og tunnel byggede man den kunstige ø, Peberholm. Totalt er Øresundsforbindelsen 15,9 km lang - bro, tunnel og forbindelserne i begge ender inkluderet. Forbindelsen løber mellem Amager ved København og til Lernacken uden for Malmø.

Tunnelens midtersektion i Øresundsforbindelsen er - i volumen - verden største såkaldte sænketunnel (sænkedelen er 3.510 meter). Den består af fire tunnelrør, to til tog og to til biler - en i hver retning samt en servicegang. Tunnelen, Drogdentunnelen, er totalt 4.050 meter lang. Forbindelsen ejes af Øresundskonsortiet, som igen ejes ligeligt af Svedab (den svenske stat) og A/S Øresund (den danske stat).


Et igangværende projekt

I løbet af byggeperioden i slutningen af 1990'erne var et stort antal virksomheder involveret i projektet. I LAPP koncernen var det primært Fleximark, som leverede kabelopmærkning til projektet.

Siden 2010 har virksomheden Dalkia haft det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af Øresundsbroen, og 2011 blev starten på et fireårigt renoveringsprojekt af ventilatorerne i Drogdentunnelen. Der er i alt 168 ventilatorer, som skal nedtages og renoveres.

Til denne store opgradering leverer LAPP både kabel, forskruninger og kabelgennemføringssystemet SKINTOP® CUBE. Dalkia valgte ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF kablet, som blandt andet kan klare de høje krav til temperaturbestandighed. Som forskruning valgte de SKINTOP® MS-M, og til de avancerede kabelgennemføringer ved ventilatorafslutningerne skal SKINTOP® CUBE anvendes.


Udfordring

Det er både en udfordring at skulle renovere ventilationssystemet efter den omfattende kravsspecifikation til bl.a. temperaturbestandighed og så samtidig skulle finde en god løsning på kabelgennemgøringerne. Al renovering sker trinvis med et antal ventilatorer ad gangen over den omtalte fireårs periode. Under arbejdet vil ventilationssystemet fortsat være i drift.


Løsning

Løsningerne blev som sagt ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF som kabel, SKINTOP® MS-M forskruningen og kabelgennemføringssystemet SKINTOP® CUBE.


Fordele

Fordelene er et langtidsholdbart system for vitale funktioner i det vigtige link mellem Danmark og Sverige.

Filtype Dokument Information
Produkter fra LAPP til ØresundsbroenØresundsbroen
(PDF 577 KB)
LAPP levererer ÖLFLEX® og SKINTOP® til renoveringen af ventilationssystemet i Drogdentunnelen.