Webshop

Compliance af vores forretningspartnere

Compliance og integritet er grundlaget for et pålideligt samarbejde med vores forretningspartnere, med hvem vi stræber efter et langsigtet og fælles vellykket partnerskab.

Integritet er en af de vigtigste søjler i vores forretningsaktiviteter. Vores virksomhedskultur fremmer overholdelse af regler og etisk adfærd. Vi forventer integritet ikke kun fra vores medarbejdere, men også fra vores forretningspartnere.

Vores leverandørers bæredygtighed

efterlevnad-hos-affarspartners content

I vores adfærdskodeks for leverandører opsummerer vi alle kravene til, at vores leverandører skal opføre sig bæredygtigt. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, arbejdsvilkår, respekt for menneskerettigheder, miljø og sikkerhed samt forretningsetik og compliance. Disse krav er grundlaget for ethvert forretningsforhold med leverandører over hele verden.

Hvis en leverandør falder under disse standarder og ikke gennemfører passende modforanstaltninger, forbeholder vi os ret til at afslutte samarbejdet eller udvælgelsesprocessen.