Webshop

Solcellepark for borgerne: Elektricitet til 37.500 husstande

Private husholdninger bidrager til det miljøvenlige energiprojekt

Solcellepark for borgerne: Elektricitet til 37.500 husstande

Den nye solcellepark i Bundorf kaldes "borgersolcellepark" takket være energikooperativet Inn-Salzach eG, som lægger energiomstillingen i hænderne på borgerne. Alle kan være med – og dermed bidrage til energirevolutionen. For at sikre en så problemfri drift som muligt samarbejder hovedentreprenøren MaxSolar udelukkende med dygtige og stabile partnere som LAPP, der leverer kablerne til elnettet på byggepladsen efter just-in-time princippet.

Solceller er miljøvenlige og er i dag den billigste form for elproduktion. De er endda billigere end atomkraft og kulkraft. Det betyder, at efterspørgslen efter solcelleanlæg vil stige kraftigt på verdensplan i de kommende år. Den Europæiske Union har sat sig ambitiøse mål: I 2030 skal solcelleanlæg med mindst 600 gigawatt (GW) være i drift på kontinentet. For at nå dette ambitiøse mål skal ekspansionstempoet dog øges betydeligt og fremadrettet være 60 GW om året. Det er mere end dobbelt så meget som i dag. Tyskland alene ønsker at opnå en årlig stigning på 22 GW fra 2026, hvilket er tre gange ekspansionshastigheden i 2022. Dette kræver en stor indsats, men frem for alt kræver det virksomheder, der kan udføre store solprojekter hurtigt og pålideligt inden for en klart defineret omkostningsramme.

Borgersolcellepark til forsyning af private husholdninger

En virksomhed der i de seneste år har gjort sig bemærket på dette område er MaxSolar. MaxSolar er en af de førende leverandører af integrerede, innovative energiløsninger til virksomheder og kommuner. Den sydtyske virksomhed blev grundlagt i 2009 og beskæftiger i dag mere end 170 medarbejdere, der arbejder fra fem lokationer i Tyskland. MaxSolar planlægger, bygger og driver solcelleanlæg, energilagring, ladeinfrastruktur samt vind- og varmeløsninger, der skaber integrerede systemer med et modulært koncept. Virksomheden har pt. mere end 6,5 GW i projektpipelinen på forskellige udviklingsstadier.

De projekter, som MaxSolar er en del af, stiger ikke bare i antal - de bliver også større. En ny borgersolcellepark, der i øjeblikket er under opførelse i Bundorf i Niederfrankrig, skal tages i brug i efteråret 2023, producerer på sit højeste 125 megawatt, hvilket er nok til at forsyne 37.500 husstande. Den kaldes en "borger" solcellepark, da borgerne kan deltage i energikooperativet Inn-Salzach eG (EGIS eG). EGIS eG er en sammenslutning af borgere, kommuner og virksomheder, der har forpligtet sig til at gennemføre energiomstillingen ved at lægge den i hænderne på borgerne. De mere end 1600 medlemmer er involveret i miljøvenlige energiprojekter i Tyskland, hovedsageligt solcelleanlæg, hvoraf de 20 af dem allerede er gennemført. I de sidste to år har kooperativet også drevet fjernvarmenet og elektriske ladestationer - som det er planlagt i Bundorf. Det er altid muligt at være med ved at lægge et depositum, der starter fra så lidt som 150 euro (plus 5 euro gebyr) pr. andel. Medlemmerne modtager herefter et årligt udbytte, som i regnskabsåret 2021 var på 4,44 %. For at rejse investeringssummen til solcelleanlægget i Bundorf er deltagelsen ikke begrænset til borgere fra regionen omkring Bundorf og alle kan således deltage. Ud over et afkast på investeringen får deltagerne sikkerhed for at gøre noget for en ren energiforsyning og for beskyttelse af klimaet.

Pålidelige partnerskaber for ambitiøse projekter

LAPP muliggør ”just-in-time”-levering til byggepladsen – præcis når kablet skal lægges.

LAPP muliggør ”just-in-time”-levering til byggepladsen – præcis når kablet skal lægges.

Til et projekt af denne størrelse har MaxSolar brug for pålidelige partnere, der kan levere komponenter i en god kvalitet og i store mængder til tiden. Virksomheden er afhængig af LAPP til sine forbindelsesløsninger. Til projektet i Bundorf leverer den globale markedsleder inden for integrerede løsninger i kabel- og tilslutningsteknologi ca. 38 kilometer lavspændingskabler i aluminium af typen NAYY-O 1×300 RM 0,6/1 kV, og derudover ca. 160 kilometer NA2XS (F) 2Y 1X630 RM/35 18/30 kV mellemspændingskabler i aluminium med et tværsnit på 630 mm2 til tilslutning til elnettet.

LAPP hjælper også kunder med at planlægge leverancer til byggepladsen. Dette gøres efter ”just in time”-princippet, så leverancer ankommer, når kablet skal installeres. Andre kabelproducenter leverer typisk kablet, når det er færdigt på fabrikken. Dette kan føre til, at tonstunge kabeltromler ligger rundt omkring på byggepladsen i ugevis og optager værdifuld plads. LAPP drager her fordel af sine lagre i Hannover og i Biskupice i Polen. Her er almindelige – både beskyttede og ubeskyttede - kabeltyper på lager i tilstrækkelige mængder til at de store energiprojekter kan forsynes løbende. Hurtige leverancer såvel som delleverancer på anmodning er også mulige. LAPP arbejder sammen med kunden for at sikre, at en egnet kran til aflæsning er på stedet på det nøjagtige tidspunkt – hverken før eller senere - så deadlines overholdes, og de høje omkostninger til anskaffelse af kranen minimeres.

LAPP bliver partner

LAPP leverer omkring 38 kilometer lavspændingskabel og omkring 160 kilometer mellemspændingskabel.

LAPP leverer omkring 38 kilometer lavspændingskabel og omkring 160 kilometer mellemspændingskabel.

Denne evne til at levere var en vigtig årsag til tildelingen af projektet i Bundorf. Ordren blev afgivet i juli 2022 – og de første kabler forventes leveret allerede i september. Mellemspændingskablets 13 kilometer lange rute fra solcelleparken til tilslutningspunktet til elnettet løber under jorden gennem en skov. Hvis leveringen var foretaget senere, kunne kablet ikke have været lagt i tilfælde af jordfrost.

I Bundorf leverer LAPP lav- og mellemspændingskablerne, men ikke DC-solkablerne til kabelføring af de 250.000 solcellemoduler. Til dette er MaxSolar afhængig af et firma fra en allerede eksisterende rammekontrakt med en konkurrent. Dette vil dog ændre sig for fremtidige projekter. MaxSolar har nemlig indgået en ny rammekontrakt om levering af solkabler med LAPP. Som i tidligere projekter vil LAPP også levere fiberoptiske kabler til kommunikation til systemet og tilbehør til lægning af kablet.
– Vi sætter pris på det gode og tillidsfulde samarbejde med LAPP. Aftalte leveringstider overholdes og kablerne er i den definerede variant og kvalitet. Takket være vores gode erfaringer har vi støt udvidet vores samarbejde, og vi bruger regelmæssigt LAPP-løsninger i alle områder af vores solcelleparker, roser Thomas Borkenhagen, teamleder for teknisk indkøb hos MaxSolar.

Solcelleparker – et paradis for planter og dyr

Solcelleparken vil blive beplantet med regionale blomster og græsenge på en naturvenlig måde for at øge biodiversiteten.

Solcelleparken vil blive beplantet med regionale blomster og græsenge på en naturvenlig måde for at øge biodiversiteten.

En solcellepark skåner klimaet – men ikke nødvendigvis miljøet. Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) har derfor offentliggjort en tjekliste for god planlægning. Målet er at sikre, at solcelleanlæg yder et positivt bidrag til klimabeskyttelse, biodiversitet, natur- og miljøbeskyttelse samt til udvikling af landdistrikterne. MaxSolar underskrev denne selvforsikringspolice som et af de første selskaber.

I Bundorf kombinerer virksomheden forskellige tiltag for optimalt at integrere solcelleparken i landskabet og skabe værdifulde levesteder for plante- og dyrearter. Her er tre eksempler på, hvordan det planlagte udendørs solcelleanlæg vil blive grønnere på en måde, der er forenelig med naturen og vil øge biodiversiteten:

  • Korridor til dyreliv: Solcelleparken i Bundorf krydser naturlige dyrelivsstier. Disse vil blive brugt til at skabe en dyrelivskorridor gennem solcelleparken.
  • Tørre græsarealer: Tørre græsarealer er et paradis for sommerfugle og bier. De er dog truet af udryddelse, fordi denne type græsarealer næppe kan bruges i landbruget. Derfor planter mange store solcelleparker græsarealer. Undersøgelser viser, at dette øger biodiversiteten.'
  • Regionale frø: Når MaxSolar gør sine solcelleparker grønnere, er de afhængige af blomster og hække, der forekommer naturligt i regionen og kan tjene som en værdifuld fødekilde for dyr. Blomsterengene er også et blikfang med arter som kornblomst eller fårebid.