Webshop

LAPPs whistleblower-system

Kravet om overholdelse og integritet og derfor lovlig adfærd er en topprioritet for LAPP. Det er derfor vigtigt at identificere risici på et tidligt tidspunkt og proaktivt forebygge dem. Et whistleblower-system er et støttende værktøj, der kan bruges til at give og undersøge oplysninger om risici og misforhold.

visselblasarsystem-content-lapp

LAPPs whistleblower-system giver os mulighed for at lære om potentielle risici og misforhold hos LAPP, vores forretningspartnere eller virksomheder, der ellers er forbundet med os. Ordningen er til for at rapportere, når der er indhentet oplysninger eller begrundet mistanke om faktiske eller potentielle brud i en professionel sammenhæng. På denne måde kan et brud objektivt behandles så hurtigt som muligt, og tilsvarende foranstaltninger kan iværksættes – især for denne overtrædelse, men også for at forhindre yderligere brud.

Derved skal whistlebloweren efter bedste overbevisning og samvittighed kunne antage, at oplysningerne er sande. Hvis indberetningen omfatter videregivelse af en forretningshemmelighed, kræves det desuden, at whistlebloweren har en reel grund til at tro, at videregivelsen er nødvendig for at afsløre bruddet.

Vi undersøger systematisk den modtagne information og iværksætter passende opfølgningsforanstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Hvordan behandler vi din anmeldelse?

Du vil modtage en kvittering, efter at rapporten er afgivet.

I LAPPs whistleblower-system gransker vi hver rapport fortroligt og grundigt. En undersøgelse iværksættes kun, hvis denne indledende vurdering (plausibilitets- og validitetskontrol) afslører en mistanke om et brud.

Vi følger princippet om fair proces. Det garanterer størst mulig beskyttelse for whistleblowere, berørte personer og medarbejdere, der hjælper med at opklare den anmeldte forseelse.

LAPP vil ikke tolerere forskelsbehandling af whistleblowere og alle personer, der bidrager til undersøgelser hos LAPP. Uskyldsformodningen gælder for de pågældende personer, indtil overtrædelsen er bevist. Undersøgelserne udføres med absolut fortrolighed.

Hvilke rapporter er nyttige?

Der kan indberettes om risici, mistanke og overtrædelser af lovbestemmelser, frivillige selvopdragne forpligtelser og interne virksomhedsbestemmelser. Dette omfatter også brud på menneskerettigheder og miljøforpligtelser inden for virksomhedens eget forretningsområde og fra (ikke-)indirekte leverandørers forretningsområde. Du kan også bruge whistleblower-systemet, hvis du har spørgsmål om compliance-forhold.

Whistleblower-systemet er ikke beregnet til feedback eller klager vedrørende produkter eller tjenester fra LAPP eller vores forretningspartnere. Hvis du er utilfreds med tjenester eller produkter, bedes du kontakte vores kundeservice.

Vil du skrive en fortrolig note, eller har du et spørgsmål om compliance?

LAPPs whistleblower-system giver en intern, gratis rapporteringskanal til at rapportere potentiel misforhold eller stille spørgsmål om overholdelse  – herunder anonymt.