Webshop

Bæredygtighed er en vigtig del af LAPPs DNA

Bæredygtighed er en vigtig del af LAPPs DNA

"Vi har kun én verden, og det er vores opgave at udvise ansvarlighed i forhold til de ressourcer,
som er til rådighed i denne verden. Denne mission er fast forankret i vores kerneværdi "familieorienteret",
da det er vores ansvar at efterlade en sund planet til vores børnebørn, til næste generation. Jeg håber, at vi
kan tackle denne udfordring i fællesskab – med alle vores medarbejderes idéer, knowhow og styrke."

Andreas Lapp, formand for bestyrelsen i U.I. Lapp GmbH og søn af
Ursula Ida og Oskar Lapp, virksomhedens stiftere.

 
LAPP er en familievirksomhed. Det er det, der former vores kultur. Vi tænker langsigtet og handler ansvarligt – i forhold til vores medarbejdere, vores kunder samt miljøet og samfundet. I den ånd yder vi et bæredygtigt bidrag til fremtidige generationers velfærd og bevarelsen af vores planet. "Reliably connecting the world" er mere end blot et løfte. Bæredygtig forretning er solidt forankret i LAPPs DNA.

Vores fokus er på bæredygtig, miljøvenlig forvaltning og ansvarlig brug af alle naturressourcer. Vi er af den opfattelse, at vi som virksomhed skal gå foran med et godt eksempel. Og det gør vi. For os er økonomisk succes altid forbundet med ansvar for vores livsmiljø, og bæredygtighed er et anerkendt kriterium for alle virksomhedens beslutninger. Vi har også en dyb forståelse af ansvarlighed, respekt og overholdelse af lovgivning i vores forretningspraksis, som vi implementerer over hele verden.

Vores forpligtelse til bæredygtighed:

  • Vi støtter FN i gennemførelsen af Agenda 2030 ved at arbejde i henhold til FN's 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), som sætter rammerne for bæredygtig økonomisk, økologisk og social forvaltning.

  • Især når det gælder miljøet, overholder vi banebrydende retningslinjer på europæisk plan, såsom EU's Green Deal, materialerelaterede EU-forordninger såsom REACH/RoHS, og vi støtter målene i Paris-klimaaftalen. Men som en globalt aktiv virksomhed overvejer vi også specifikke krav i vores amerikanske og asiatiske salgs- og produktionsregioner.

  • I vores virksomhed sætter vi gennemsigtige og troværdige mål, forankrer dem i vores strategi og gør derved bæredygtighed til en integreret del af alle forretningsprocesser. Det er vigtigt for os at tage fat på de tiltag, der har størst betydning for samfundet, virksomheden og miljøet. Vi følger mottoet "Først skaber vi en dyb forståelse, og derefter ændrer vi tilgangene på tværs af virksomheden". Hvad angår miljøet, bruger vi væsentlighedskriteriet til at identificere processerne med den relevante miljøpåvirkning. Processerne tilpasses derefter i overensstemmelse med projektet, især dem med høj CO2-påvirkning. Vi har fokus på vores produkter og produktionen, hvad enten det er internt eller via vores leverandører.

Produkte

Produkter og løsninger


neues Fomat

Bygninger og anlæg


Kunden

Kunder


Industrien

Portefølje


Natur

Naturen og mennesker