Webshop

Solcelleanlæg til produktion af brintgas

Øko-brint til busser og tog er vejen til klimaneutralitet

Solcelleanlæg til produktion af øko-brint til busser og tog

Energiomstilling i praksis: En af de største solcelleparker i Tyskland blev taget i brug i september 2022. Parken er bygget til produktion af brint til busser og tog, og LAPP har leveret hundredvis af kilometer kabel til anlægget under byggeriet.

Klimaneutral i 2035

Bydelen Düren i Nordrhin-Vestfalen ønsker at blive klimaneutral i 2035. For at opnå dette skal busser og tog køre på brint. Men det er kun klimaneutralt, hvis elektriciteten til elektrolysatoren kommer fra vedvarende kilder. Merscher Höhe-solparken i Jülich, en af de største i Tyskland, tjener dette formål. Omkring 17.000 solcellemoduler på et areal på 9,5 hektar generer 9,2 megawatt og samler 9,7 gigawatttimer i løbet af året.

Med strømmen fra solcelleparken kan der årligt produceres 170 ton brint. 20 tog og 170 busser kunne køre på dem, i en dag. Brinten kan i fremtiden også forbruges i Brainergys erhvervs- og innovationspark. Nogle virksomheder, der ønsker at bosætte sig der, har allerede registreret deres efterspørgsel efter den ilt, der er et affaldsprodukt fra elektrolyseprocessen. Derudover skal spildvarmen fra brintproduktionen føres ind i et lavenerginetværk i Brainergy Park og bruges til at opvarme bygninger.

Brainergy Park Jülich

Byggearbejdet på industriområdet begyndte i marts 2021; når der er færdig, vil den omfatte 52 hektar. De tre partnerkommuner Jülich, Niederzier og Titz ønsker at tiltrække innovative virksomheder dertil. Syv hektar er reserveret til emnerne ny energi og energiomstilling. Den centrale bygning – Brainergy Hub – vil fungere som et demonstrationsområder for lovende teknologier relateret til energi, opvarmning, køling og brint.

Specialiseret fundament

Solcelleanlæg til produktion af øko-brint til busser og tog

Solcelleparken er udviklet, finansieret og bygget af F&S solar services GmbH. På trods af årtiers erfaring var Jülich-projektet en udfordring. På den ene side er det, det første projekt af denne størrelse, hvor solenergien via en direkte kabelforbindelse strømmer til produktionen af brint. For det andet er der her brugt 7000 specialfremstillede skrueankre til at montere beslagene til modulerne. Det skyldes, at stedet, som indtil for nylig var hjemsted for Deutsche Welle-antennemast, er et formodet eksplosivt ammunitionssted. Skruefundamenterne skrues i jorden cirka halvanden meter dybt, med fjernbetjening fra sikker afstand.

Kablerne til solcelleparken kommer fra LAPP, inklusive 210 kilometer ledninger, der forbinder modulerne. Fra de 29 koblingsbokse går 21 kilometer DC-hovedledninger til inverterne. Overgangen til mellemspændingsnettet leveres af 5,5 kilometer AC-kabler. Fra LAPP er der også 3,5 km fiberoptiske kabler der bruges til overvågning af inverterne og til datatransmission fra vejrstationen.

Til tiden til byggepladsen

– Vi har haft rigtig gode erfaringer med LAPP, og derfor bruger vi disse kabler i alle vores solcelleparker verden over. Der er ikke mange producenter, der overhovedet kan levere så store mængder kabel, roser Jens Brücken, teknisk direktør hos F&S solar service GmbH. 

For F&S Solar er solcelleparken Merscher Höhe i Jülich blot startsignalet til yderligere projekter, der generer brint med solenergi. Kablerne der vil også komme fra LAPP.
– Vi sætter pris på, at vi får alt fra en enkelt leverandør, slutter Jens Brücken.

Dyr som plæneklippere

Solcelleanlæg til produktion af øko-brint til busser og tog

Dyreverdenen forventes også at få gavn af solcelleparken Merscher Höhe. Der har været henvendelser fra hyrder, der gerne vil lade deres dyr græsse mellem solcellemodulerne. Dette er umagen værd for begge sider. Solcelleparken er indhegnet, fårene er beskytte mod fjender, de finder også frodigt græs der, og modulerne giver skygge om sommeren. Og parkoperatøren sparer på dyr græsslåning og gødning. Der har allerede været positive erfaringer med svineavl andre steder.

Andre dyr føler sig også hjemme. For eksempelvis yngler jordrugende fugle under modulerne, eller firben, som der bygges særlige stendynger til. Og senere skal der opstilles bistader på Merscher Höhe.