Webshop

De fem vigtigste trends inden for solcelleteknik

Tendenserne der vil præge markedet i løbet af de næste par år

De fem vigtigste trends inden for solcelleteknik

Solcelleteknik bliver stadig vigtigere og sektoren er i en tilstand af opbrud. Det er især fem tendenser, der vil præge markedet i løbet af de næste par år – og vi hos LAPP har udstyret!

Opfordringen fra borgerne og andre dele af samfundet bliver stadig større og større: Politikerne skal gøre mere for at beskytte klimaet. Fotovoltaik – omdannelsen af ​​sollys til elektrisk energi – er uden tvivl en vigtig komponent i energirevolutionen. Solceller bidrager allerede med en betydelig del af energimixet. Ved udgangen af ​​2020 var mere end 20 millioner solpaneler med en nominel effekt på 54 GW installeret i Tyskland. De genererede 50,6 TWh svarende til 9,6% af Tysklands bruttostrømforbrug.

På dage med høj solskin kan solstrøm til tider dække to tredjedele af det aktuelle strømforbrug, det resulterer i støt faldende produktionspriser på strøm. For små taginstallationer er prisen dog lidt højere. Samlet set er de dog allerede mere omkostningseffektive end fossile kraftværker. Denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte på længere sigt, selvom modulpriserne er steget på det seneste, på grund af flaskehalse i forsyningskæden som følge af coronakrisen.

Ud fra ovenstående kan vi udlede følgende tendenser:

TREND 1: Solcelleprojekter bliver større og større

Østrigs største udendørs solcelleanlæg i Schönkirchen-Reyersdorf med komponenter fra LAPP.

Østrigs største udendørs solcelleanlæg i Schönkirchen-Reyersdorf med komponenter fra LAPP.

På grund af de lavere produktionsomkostninger er større anlæg mere rentable at opføre. Dertil kommer, at mange lande har ambitiøse mål for solcelleenergi, der er svære, hvis ikke umulige, at nå med små installationer. Dette gør sig f.eks. gældende for et land som Østrig. Østrig investerer derfor i store solcelleparker, som f.eks. i Schönkirchen-Reyersdorf nordøst for Wien. I 2020 kom Østrigs største fritstående solcelleanlæg i drift. Anlægget består af 34.600 moduler, der dækker et areal på 13,3 hektar, hvilket er nogenlunde på størrelse med 18 fodboldbaner. Det har en samlet effekt på 11,5 megawatt og genererer næsten 11 gigawatt timer energi om året, hvilket svarer til det årlige forbrug af 3.400 husstande.

Det er dog peanuts sammenlignet med verdens største installationer. Saemangeum-projektet i Sydkorea består af tre solcelleparker, der hver har en maksimal effekt på 99 MW. Rekorderne bliver næsten slået månedligt. Bhadla Solar Park i Indien er i øjeblikket nummer et med 2.245 MW og et areal på 57 kvadratkilometer, hvilket svarer til omkring 8.000 fodboldbaner.

TREND 2: Vedligeholdelse og konstruktion bliver vigtigere

Oversvømmelsen i det vestlige Tyskland i midten af ​​juli har muligvis været en smagsprøve på fremtidens vejrmæssige udfordringer. Klimaeksperter forventer en stigning i ekstreme vejrbegivenheder i fremtiden. Dette har betydning for både konstruktion og den efterfølgende vedligeholdelse af solcelleanlæg. UV-stråling vil sandsynligvis stige, ligesom der vil komme større vindstyrker og flere hagl. Det skal modulerne, såvel som de elektriske tilslutningssystemer modstå. Hvis en installation bliver ødelagt, bør den genopbygges hurtigst muligt. Dette kræver logistik, der er i stand til at opbygge ny generationskapacitet inden for dage, hvis ikke timer. Det samme gælder, hvis anlæggene bliver udsat for naturkatastrofer som jordskælv eller vulkanudbrud.

Som følge heraf skal leverandører have alle almindelige komponenter, til at konstruere et solpanel tilgængelige overalt i verden, så de hurtigt kan udskiftes på stedet i tilfælde af en nødsituation. Mange forsyningskæder er kollapset under corona-pandemien. Eksempelvis er der i dag flaskehalse, når det kommer til at levere solcellemoduler og tilbehør som modulrammer eller elektroniske komponenter til inverterne. Virksomheder med robuste forsyningskæder har også en fordel, når det kommer til håndtering af logistikken, told m.v. så reservedele hurtigere kan komme frem til destinationen.

TREND 3: Solceller bliver mere effektive

De fem vigtigste trends inden for solcelleteknik der vil præge markedet i løbet af de næste par år

Det betyder ikke, at ​​selve solcellemodulerne bliver mere effektive. Effektiviteten af disse har været stigende i årtier og vil også slå rekorder i fremtiden. Overskriften refererer snarere til effektivitet i produktion, installation og bortskaffelse af modulerne. For monokrystallinske solcellemoduler er CO2-udledningen beregnet til 35 til 57 gram per kilowatttime, som primært genereres i produktionen. Denne værdi er langt under tilsvarende for fossile energigeneratorer og falder støt – ikke mindst fordi, at solenergi gør energiblandingen renere og dermed reducerer emissionerne under produktionen. I Europa er der også en forpligtelse til at tage solcellemoduler tilbage efter endt drift. Store dele af modulerne, såsom aluminiumsrammer og glas, genbruges.

Der er yderligere besparelsespotentiale under installationen, der især gør sig gældende ved store installationer. Her er der installeret tusindvis af identiske moduler med samme afstand til hinanden, hvilket gør det muligt for montørerne at bruge kabler i én defineret længde, som de blot skal tilslutte. Dette sparer tid og udelukker fejl, der aldrig helt kan elimineres ved manuel montering på anlægspladsen.

TREND 4: Energinettet og lagringssystemer er ved at blive opgraderet til vedvarende energi

Når solen skinner, dækker solcelleanlæg allerede op til to tredjedele af det aktuelle strømforbrug i Tyskland. Er vejret dårligt, skal andre vedvarende energikilder, såsom vindenergi, levere, ellers skal der skiftes til energilagringssystemer. Der er forskellige måder at gøre dette på. Der kan lagres energi i alt lige fra elektriske bilbatterier til mekaniske, pumpede lagringssystemer og brint – fremtidens håb. Da lagring gør energinettet mere decentraliseret, skal det udbygges og frem for alt, gøres smartere.

TREND 5: Solcelleanlæg bliver mere forskelligartede

Enten på et tag eller på jorden – det var tidligere mulighederne for at opføre solcelleanlæg. Antallet af hustage er begrænset, og solenergiproduktion konkurrerer med anden anvendelser af områder. Flere andre muligheder har derfor udviklet sig i løbet af de sidste par år:

  • Facadeintegrerede solcelleanlæg: Her er det tanken, at et hus alligevel skal have vægge, vinduer og tagsten, hvor solcellemoduler også integreres.
  • Agri-PV: Tyskland har næsten 17 millioner hektar agerjord. Eksempler fra andre lande viser, at solcelleanlæg kan være med til at vedligeholde frugtbar jord til skygge-elskende planter, skabe mangfoldige voksesteder og endda give græs til får.
  • Solceller på veje: Her kan modulerne integreres i støjskærme eller endda dække vejoverfladen. På jernbanestrækninger kan der lægges moduler på svellerne mellem skinnerne. De relevante undersøgelser er lovende, men myndighederne er ofte tøvende, når det kommer til godkendelse.
  • Flydende solcelleanlæg: En flydende solcellepark skal bygges på den indonesiske ø Batam fra i år. Den er beregnet til at producere 2.200 MW og dække omkring 16 kvadratkilometer på Duriangkang-reservoiret. Fraunhofer Institute for Solar Energy (ISE) anslår, at 2,74 GW kan genereres i Tyskland ved hjælp af flydende solcelleanlæg. Især søer fra nedlagt, underjordisk minedrift kandiderer til velegnede placeringer. På en oversvømmet grusgrav i Weeze i Nedre Rhin-regionen i Tyskland har en ansvarlig for en grusgrav frigivet en 150 x 50 meter solcelleø med 750 kW til selvforsyning.

De kabler, der bruges i solcelleanlæg som disse, skal ikke bare kunne modstå vind, vejr og UV-stråling. Fremover skal de kunne være permanent under vandet (flydende solcelleanlæg), udsat for øgede vibrationer (solcelleanlæg på skinner) eller skal være så neutrale og ”usynlige” som muligt, så de kan integreres på f.eks. en bygningsfacade.

LAPP er i en stærk position

Ovenstående og nogle andre tendenser vil forme solcellemarkedet i de kommende år. LAPP er godt rustet til dette. Hos LAPP tilbyder vi en bred portefølje af komponenter til forbindelsesteknologi. LAPPs tilslutningssystemer anvendes i solcelleanlæggene i Schönkirchen-Reyersdorf og Saemangeum. Kablerne fra den globale markedsleder inden for forbindelsesteknologi bruges også i den største solcellepark i Den Dominikanske Republik og store solcelleanlæg i Sydafrika. Med ÖLFLEX® CONNECT tilbyder vi konnekterede kabler til hurtigere installation, som blot skal tilsluttes af montørerne på stedet.