Webshop

Fem udfordringer ved sammenlægning af IT og OT

Fem udfordringer, der skal overvindes, når du skal lægge IT og OT sammen

Industri 4.0: Fem udfordringer at overvinde ved sammenlægning af IT og OT

I det eneste blogindlæg om sammenlægning af IT og OT delte vi en vigtig forudsætning for dette: Nemlig at det ikke bare handler om at sammenlægge to separate, teknikforkuserede områder - men at det også handler om mennesker, personer som ikke tidligere har haft anledning eller behov for at skulle arbejde sammen.

Indtil nu har IT- og OT-teams håndteret forskellig teknik i forskellige netværk - og med helt forskellige formål i sigte.

At forene disse to grupper kan ikke sidestilles med blot at flytte skrivebordene tættere sammen og booke nogle fællesmøder. Når disse to verdener skal forenes, så vil der uvægerligt opstå en del forhindringer undervejs.

Her tager vi et kig på, hvilke udfordringer man typisk kan møde inden for sammenlægning af IT og OT i produktions- og industrimiljøer - og ikke mindst, hvordan disse udfordringer kan overvindes.

1. Manglende forståelse for, hvad denne sammenlægning betyder

Når man diskuterer sammenlægning af IT og OT, så er det meget vigtigt, at være sikker på, at alle er på samme side og har samme forståelse af opgaven. En enkel - men grundig - forklaring på, hvad IT/OT-sammenlægningen indebærer, og hvordan den vil gavne organisationen, vil skabe et godt grundlag for de kommende planer.

Vigtige punkter at belyse under diskussionen:

  • Et sammenlagt netværk betyder ikke, at alle vil få fri adgang til alt.
  • Som et team kan I beslutte, hvilket data skal være tilgængeligt - og hvordan.
  • Sammenlægning af IT og OT er ikke blot er lægge to eksisterende netværk sammen.
  • IT/OT vil hjælpe din organisation med at drage fordel af IoT og procesautomatisering.
  • IT og OT vil kunne opnå samme målsætninger - side om side.
  • Det er mere smidigt at købe, konfigurere og håndtere et enkelt system.

2. To forskellige sprog

En del af det at forstå, hvad IT/OT-sammenlægning rent faktisk betyder, omfatter også det at anvende samme terminologi. Og det kan være en udfordring, når IT og OT skal interagere.

Et åbenlyst eksempel er CIP henholdsvis SIP (begge udtales "sip").

Når du taler om CIP (Common Industrial Protocol) med et OT-team, så diskuterer I protokoller, som automatiserer industriprocesser: f.eks. styring, sikkerhed, bevægelighed og konfiguration. Når du taler om SIP (Session Initiation Protocol) med en gruppe IT-eksperter, så diskuterer I protokoller, som initierer, understøtter og afslutter realtidsapprilationer for stemme, video og meddelelser.

At bringe disse to sprog sammen til et fælles - med diverse forkortelser, og hvad der ellers hører til, kommer til at tage tid. Tålmodighed og vilje til at stille spørgsmål og give forklaringer er nøglen til succes.

3. Forskellig baggrund og kultur

IT/OT-konvergens – Fem hinder att övervinna

Historiskt sett har IT- och OT-världarna krävt olika kompetenser och involverat olika typer av utbildning, kunskap och erfarenheter. Men IT/OT-konvergensen ändrar på det.

IT fokuserer på sikkerhed og tilgængelighed for kontorer og har haft monopol på Ethernet-teknikken i flere årtier.

OT fokuserer på produktionssikkerhed, tilgængelighed, kvalitet og drifttid/tilgængelighed. Historisk set har disse to verdener fordret forskellige kompetencer og haft forskellige typer uddannelse, viden og erfaring.

Men det kommer IT/OT-sammenlægningen til at ændre.

Det er muligt bringe disse to grupper sammen - trods deres forskelle. Ærlighed og åbenhed er en forudsætning for at sikre at relevante spørgsmål besvares, at årsagerne til forskellige beslutninger er tydelige, at forkortelser og termer forstås fuldt ud af alle - således at fordelene opvejer de udfordringer, der kan og vil være være omkring sammenlægningen.

4. Manglende samarbejdsevne

Ind imellem sker det, at visse grupper ikke vil arbejde sammen - hvadenten de bevidst modsætter sig samarbejdet eller ej. Årsagen til dette kan findes i forudindtagede forestillinger om viden og evner, at man har arbejdet i samme lukkede teams for længe, eller måske endda en opfattelse, af at det ene team breder sig ind over det andet teams område. 

Når man kombinerer IT og OT, har man i produktions- og industrimijøer brug for en person, træder frem og informerer om prioriteter og opmuntrer til samarbejde på tværs - som en samlet enhed.

Denne person bør fungere som en neutral trediepart og ikke tage parti for nogen "side". Den person (eller gruppe), som har ansvaret for IT/OT-sammenlægningen i organisationen, skal kunne kommunikere med og relatere til begge teams. Samtidig skal vedkommende have en god forståelse for, hvordan man formidler information på en måde, som opmuntrer til samarbejde og konsensus, som hjælper alle til at tage konceptet til sig.

5. Manglende tro på konceptet

IT/OT-sammenlægning – Fem udfordringer, der skal overvindes

Start med et pilotprojekt eller identificer nogle projekter, som IT og OT kan løse i fællesskab. Fuld sammenlægning opnås ikke i første forsøg.

Inden IT/OT-sammenlægningen realiseres kan det godt være svært at have tiltro til, at den virkelig kommer til at skabe de fordele, som alle påstår.

Start med et pilotprojekt, eller identificer eventuelt nogle projekter, som IT og OT team'ene kan arbejde med i fællesskab. Fuld og hel sammenlægning kan ikke opnås i første forsøg. Ved at opbygge tillid til processen over tid, vil medarbejderne på naturlig vis begynde at støtte op om idéerne, efterhånden som de ser effekten.

Gør det klart, at det er ok, at testene ikke går godt - især i starten. Alle bør være forberedte på udfordringer, vildskud og spørgsmål. Vær åben omkring, hvordan problemer bliver håndteret, efterhånden som de opstår, og tal højt om hvor medarbejderne kan gå hen med deres spørgsmål, skulle de have nogen.

LAPPs rolle i forbindelse med IT/OT-sammenlægning

Hos LAPP er vi overbeviste om, at IT og OT kommer til at være fælles område i fremtiden. Sammen med vores partnere har vi med stor succes hjulpet industri- og produktionsvirksomheder med at skabe deres egne IT/OT-netværk.

Med en samarbejdspartner, som forstår IT og OT, kan du også forene de to områder og gøre de rigtige prioriteringer, når din virksomhed skal overgår til ny teknologi. Du behøver ikke gå vejen alene.

Vores løsninger, som er velfunderede på mange års erfaringer, giver sikre OT-applikationer af høj kvalitet, som også øger eksisterende IT-funktioners værdi. Vi hjælpe dig med at udvikle jeres viden, ekspertise og de ressourcer, som kræves for at opnå IT/OT-samhørighed i din organisation.


Har du spørgsmål til vores fremtidsvision eller til, hvordan din rolle bliver ændret?
Kontakt os - vi står til rådighed for dig!