Webshop

Læs mere om CPR Ydeevnedeklaration

CPR – Nyt direktiv fra EU

CPR ydeevnedeklaration

Hvad er CPR?

CPR, eller Construction Products Regulation, er et direktiv fra EU, hvor målet er at regulere grænserne for brandsikkerhed og farlige emner i byggemateriel.

Den 1. juli 2017 træder fælles EU-regler i kraft for brandklassificering og prøvemetoder for kabler, som anvendes i bygninger. Den nye EN50575-standard omfatter kraft-, styre-, signal- og telekommunikationskabler, som installeres permanent og er beregnet til selve driften af bygningen, som f.eks. til belysning, ventilation og varme.

Brandklassificeringen for installationskabler er ens for hele Europa og består af 6 hovedklasser, som benævnes A-F.

Myndighederne i de respektive EU-lande bestemmer herefter, hvordan de nye brandklasser skal anvendes i forskellige typer af bygninger. I Danmark er den besluttende myndighed Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Link til CPR på Styrelsens webside.

Direktivet gælder primært alle nybygninger, og det er ordregiver/rådgiver, som skal tolke styrelsens anbefalinger, og som bestemmer hvilken klasse, kablerne skal have i de forskellige dele af bygningen.

 

Hvilke krav stilles til et CPR-klassificeret kabet?

  • Kablerne skal være testet og godkendt af et eksternt testinstitut
  • Kablerne skal have en mærkat på, hvoraf CPR-klassen fremgår
  • Kablerne skal være CE-mærkede
  • En ydeevnedeklaration (DoP) for kablet, skal kunne downloades hos distributøren

Hvilke kabler berøres ikke af CPR?

  • Maskiner (OEM) og andet udstyr, som ikke er beregnet til bygningens drift
  • Brandresistente kabler
  • Kabler med stik i enderne, f.eks. tilledninger og patchkabler

 

CPR-klassificerede kabler fra Lapp Danmark

Hovedparten af LAPP Danmarks kunder er maskinbyggere og bliver derfor ikke berørt af direktivet. Men eftersom vores fleksible kabler også anvendes til drift af bygninger, så kommer vi i løbet af sommeren og efteråret 2017 til at lancere CPR-godkendte kabler inden for vores varemærker ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® och HITRONIC®. Når produkterne er testede og klar, så pulblicerer vi information på vores webside.

 

Overgangsperiode

Distributionsled som f.eks. LAPP Danmarks grossister og installatører, som har et lager af ikke CPR-klassificerede kabler, har ret til at sælge ud/anvende kablerne i en overgangsperiode på mindst 1 år.