Webshop

Kabel til transportsektoren

Det er vigtigt med specielle kabler til transportsektoren, især når det gælder køretøjer, der transporterer mennesker. I disse tilfælde stilles der høje krav til kablerne, hvis der skulle ske en ulykke eller køretøjet går i brand. Her er halogenfrihed og andre brandegenskaber utroligt vigtige.

LAPP Danmark tilbyder sikre produkter i høj kvalitet, der er designet, testet og godkendt i henhold til internationale standarder.

Kabler til forskellige transportsektorer

Når vi taler kabler inden for transportsektoren, så taler vi mere specielt fremstillede kabler, som skal kunne tåle det hårde slid, der vil være på kablerne inden for dette område.

Hos LAPP er der specielt fokus på fire områder inden for transportsektoren:

Kabel til transportsektoren
  • Lastbiler og anhængere
  • Marine og offshore
  • Tog og godsvogne
  • Fly og landingsbaner i lufthavne

Inden for vejtransportsektoren, findes der flere kabler, som kan anvendes til både lastbiler og anhængere. Både kabler til montering på alminelige lastbiler og anhængere, men også kabler, som er ADR-godkendt til transport af eksplosionsfarligt gods. Du kan få flere informationer om disse kabler siden om adr kabler til lastbiler og anhængere.

Kabler til marine og offshore har flere internationale marine klassificeringsgodkendelser, og dem kan du læse om på siden for marinekabel og offshorekabel.

Kabler til tog og godsvogne er nærmere beskrevet på vores side om kabler til tog, godsvogne, S-tog og lokomotiver samt på vores specifikke side om togbranchen.

Hvad angår fly og lufthavne, så har LAPP specialiseret sig i ladekabler til fly, ligesom vores sortiment også omfatter specielle kabler beregnet til måling af landingslys i lufthavne. Dette kan du læse om på siden for kabler til fly og landingsbane.

Vores kabelspecialister er klar med deres viden og lange erfaring, således at de kan give dig den mest optimale sparring, hvis du har brug for kabler til et område inden for transportsektoren.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.