Webshop

ETHERLINE® GUARD FAQ

Det afhænger for eksempel af tidligere vedligeholdelsescyklusser, størrelsen af maskinparken, antallet af kritiske plug-in-punkter samt mængden af forventede omkostninger i tilfælde af produktionsstop og meget mere. Derudover afhænger det af det særlige scenarie, som kunden opererer i ("lille", SME og "stor"), de producerede varer samt deres prognosen for kritiske fejl, antallet medarbejdere, strukturen og mange andre faktorer. Ved at bruge forudsigende vedligeholdelsesløsninger kan vedligeholdelsesimplementeringer optimeres og derved reducere omkostningerne gennem reduceret brug af personaleressourcer. Derudover kan planlagte driftsafbrydelser undgå uforudsete maskinstop og dermed omkostninger.

ETHERLINE® GUARD har en lav startpris sammenlignet med andre konkurrerende overvågningsløsninger og giver interesserede parter en hurtig og nem løsning til at overvåge et datakabel.

ETHERLINE® GUARD gør det muligt at optimere vedligeholdelsescyklusser og dermed muliggøre mere effektiv personale- og ressourceplanlægning i forbindelse med planlagt vedligeholdelsesarbejde. Ved at bestemme ydeevnestatus bidrager ETHERLINE® GUARD til forudsigelig vedligeholdelse og øger maskinens tilgængelighed med optimerede vedligeholdelsesindgreb.

Ja, ETHERLINE® GUARD kan bruges med passivt kædede netværkskomponenter. Der må ikke være tilsluttet nogen aktiv komponent imellem. Det er ikke muligt at drage konklusioner om det defekte kabel (lokalisering).

Ja, det skal bemærkes, at ETHERLINE® GUARD er beregnet til installation i et styreskab (beskyttelsesklasse IP20, ikke IP67).

LAPP anbefaler primært ETHERLINE® GUARD til datakabler i henhold til 100BASE-TX transmissionsstandarden (med 100 Mbit/s) i henhold til IEEE 802.3, men også til EtherCAT, EtherNET/IP og PROFINET-anvendelser, såsom ETHERLINE® TORSION kat. 5 eller ETHERLINE® PN kat. 5 FD. Disse kabler bruges ofte i trækkæder eller torsionsbelastede kabelrør, som dem der findes i robotarme.

Nej, ETHERLINE® GUARD kan ikke udføre kabelkvalificering ved at registrere standardiserede målte variabler. Den genkender heller ikke, om kablet er et LAPP-kabel eller et kabel fra andre konkurrenter

ETHERLINE® GUARD kan bruges både med uspecifikke datakabler (kommercielle produkter) og med kundespecifikke datakabler. Grundlæggende kan ETHERLINE® GUARD overvåge alle datakabler i 100Base-TX transmissionsstandarden specificeret i henhold til IEEE802.3. Algoritmen til evaluering af kabeltilstanden er dog testet og optimeret til LAPP-kabler.

ETHERLINE® GUARD er især velegnet til datakabler, der konstant er udsat for "stress", som f.eks.:

- Bevægelser med høje hastigheder og accelerationer

- Skiftende bevægelsessekvenser

- Rotationer med meget høje aksiale torsionsvinkler

- Hurtige cyklustider

- Små bøjningsradier

 

Det overvågede datakabel bruges også i kritiske processer, hvor høje til ekstremt høje omkostninger eller endda personskade vil opstå i tilfælde af en nedlukning. ETHERLINE® GUARD er egnet til:

- brug i Ethernet-baserede netværk inden for automationsteknologi.

- overvågning af datakabler i dynamiske anvendelser.

- EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET og mange andre Ethernet-baserede anvendelser.

- brug i styreskabe.

ETHERLINE® GUARD kan bruges over alt, hvor der bruges datakabler. Især i bevægelige anvendelser med høje hastigheder og kraftig torsion. Sådanne anvendelser findes ofte inden for (intra-)logistik, bilindustrien og medicinsk teknologi. Det er dog velegnet til en lang række brancher.

ETHERLINE® GUARD bestemmer den aktuelle ydeevne af et datakabel ud fra forskellige målte variabler og angiver dette som en procentdel. Analysen udført af ETHERLINE® GUARD holdes bevidst til et minimum. Det overvåger et datakabel og angiver dets funktionalitet. Dette gør det muligt bedre at planlægge vedligeholdelsesarbejdet.

I meget dynamiske, krævende bevægelser med høje hastigheder og kraftig vridning er det fordelagtigt og omkostningsbesparende, hvis tilslutningssystemerne overvåges for at undgå uforudsete driftsafbrydelser og dermed en forringelse af produktiviteten. ETHERLINE® GUARD bestemmer tilstanden af et datakabel og angiver ydeevnen i procent. Hvis ydelsen falder til under en vis værdi, afgiver enheden en alarm, og kablet skal kontrolleres eller om nødvendigt udskiftes.

Realtidsvisningen af kablets tilstand gør det muligt at identificere et kabels slitage og at planlægge det optimale udskiftningstidspunkt på forhånd. Det er en værdi for kablets ydeevne, bestemt ud fra flere målte variabler. Dette gives i 100 % til 20 %. Ved under 20 % er pålidelige konklusioner om kablets funktionalitet ikke længere mulige.

ETHERLINE® GUARD er en stationær overvågningsenhed, der evaluerer den aktuelle status for et datakabel og angiver den som en procentdel. Dette er baseret på data fastlagt ud fra datatransmissionens fysiske egenskaber.