Webshop

Bevarelse af naturen og mennesker på længere sigt

Bæredygtighed er en vigtig del af LAPPs DNA

Vores fokus er altid på bæredygtig praksis og ansvar over for vores medarbejdere og mennesker verden over. Vi støtter vores medarbejdere i at skabe balance mellem arbejde og familie i alle faser af deres liv.

Bevarelse af naturen og mennesker på længere sigt

Vi blev hædret for vores HR-arbejde, som har fokus på vores medarbejderes livsfaser. Det tyske forbundsministerium for familieanliggender, ældre borgere, kvinder og unge har også kåret os til den mest familievenlige virksomhed i Tyskland. Socialt og kulturelt engagement uden for virksomheden ligger os også meget på sinde.

Vi mener, at familievirksomheder som LAPP ikke kun er rygraden i den tyske økonomi, de styrker også den sociale sammenhængskraft. Vores sociale aktiviteter spænder fra at tilbyde erhvervsuddannelse til flygtninge og støtte børnepasningscentre i lokalsamfundet til at støtte talentfulde unge videnskabsfolk. For os er det vigtigt at handle bæredygtigt. Vores engagement i sociale spørgsmål er en uadskillelig del af vores virksomhedskultur, uanset markedsforhold, strukturelle ændringer og strategiske repositioneringer.

Som en decentral og global virksomhed håndterer vi en lang række regionale krav og kulturelle perspektiver hver dag. Mangfoldighed er en del af vores kultur og er fuldt ud gennemført i vores virksomhed. Ud over de globale spørgsmål har vi også lokale projekter, der har til formål at støtte lokale medarbejdere og deres familier. Disse varierer fra land til land og skaber dermed høj værdi lokalt.

 

"Vi tror fuldt og fast på, at det er vores pligt som virksomhed at tage ansvar, og det gør vi gerne.
Vi hjælper gerne, hvor vi kan."

Andreas Lapp, formand for bestyrelsen i U.I. Lapp GmbH og søn af virksomhedens stiftere Ursula Ida og Oskar.

Dette forpligter vi os til på samfundsniveau:

  • At hjælpe medarbejdere over hele verden med at nå deres arbejdsmæssige og personlige mål: Her er fokus at støtte familier og at tage sig af dem, der har behov for pleje.

  • Bæredygtig global udvikling af anlæg lokalt – uanset om det er i Tyskland, Indien eller Panama – udvikling af anlæg og støtteprojekter vedrørende lokal infrastruktur implementeres i hvert land, altid med udgangspunkt i regionale behov. 

  • Fælles sportsaktiviteter og fremme af sociale sportsbegivenheder: dette styrker den sociale sameksistens på verdensplan og bringer mennesker sammen ved siden af deres daglige arbejde.

  • Tæt samarbejde med universiteter og videnskabelige institutioner: Vor tids tekniske og sociale udfordringer kan løses ved at tilskynde, støtte og motivere unge forskere.

Eksempel: paraplyforening Kind e.V.

For at sikre at mænd og kvinder ikke skal vælge mellem karriere og familie eller skal bekymre sig om, at deres børn kan blive passet i arbejdstiden, støtter LAPP opførelsen af uddannelsesfaciliteter af høj kvalitet til børn i Stuttgart-regionen. Her har vi fokus på paraplyforeningen Kind e.V., som er med til at bygge børnepasningsfaciliteter i nærheden af virksomheder.

Eksempel: Oskar Lapp Foundation

LAPP-koncernen støtter Oskar Lapp Foundation, som i samarbejde med det tyske selskab for kardiologi (DGK) belønner unge forskere for fremragende arbejde inden for hjerte-kar-forskning og specifikt støtter unge talenter.